HAVLÍČKU HAVLE
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1977

Mají tě v ohrádce, za mříž tě vsadili
Andělé z Brixenu, co vzývaj násilí
Pohádka pro děti, loutkové divadlo
Tahají za nitky nevyjdou na světlo

A podle litéry Paragraf šavle
Teď dumej o právu Havlíčku Havle

Trochus je popletl, řídil ses zákonem
Co platí nad lidmi a také nad pánem
Pán se však urazil, jaképak zákony
On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný

Co tě to napadlo foukat jim do kaše
Nejezdils na koni, cválal jsi na bleše
Pan Bach má básníky ve velké vážnosti
Jak rád je v erárních komůrkách pohostí

Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přít
Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit
A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal
Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit
Korektně, zdvořile, nemoh jsi odepřít
Hostinské pokoje, mistře, už čekají
Oblek si neberte, lepší tam dávají

V Brixenu na rynku holky si šeptají
Zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají
Vždyť uměl hezky říct, nač my jen myslely
Že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli

 

translation by David Vichnar

1. They've got you now cornered and under surveillance,
angels from Brixen, who worship but violence,
Fairy tales, kid stories, running the puppet show,
Pulling the strings so deftly you'll never know.

Rafrain: According to the statue, charged, then axed
Havel, now thing about rights.

2. Confused them all right, observing the law
binding on servant, on master and all,
masters took umbrage, said no laws are needed,
it's we who know best who's got to be heeded.

3. What were you thinking, strirring their porridge
riding not horse-, but a flea-drawn carriage,
Mr Bach hold poets in very high esteem,
eager to hear them sing of his regime.

4. It's fretfully foolish, fighting the mighty,
instead of minding your own you were feisty,
your competence surely would land you a job
you only were asked to play ball, shut the gob.

5. Quiet and hushed, they came for a visit,
all nice and proper, they arranged your transit.
Guestrooms, dear sir, gladly await you,
No dress code applies - our clothes fit you!

6. In Brixen the rumour's been spreading like fire:
They've captured Havlíček, this is looking dire!
But folks won't let it stand, he was their spokesman,
a handsome guy too, that's why he's now dungeon!

 

HAVLICZKU HAVLU

tłumaczenia filologiczne i nie tylko...
wykonał Leszek Engelking

Mają cię w klatce, za kratę cię wsadzili
Aniołowie z Brixen, co odwołują się do przemocy.
To bajka dla dzieci, teatrzyk kukiełkowy,
Ciągnąc za nitki, nie wyjdą na światło.

Według praw litery: Paragraf-szabla,
Teraz rozmyślaj o prawie Havliczku Havlu.

Trochę ich zbiłeś z tropu, kierowałeś się prawem,
Co obowiązuje wszystkich ludzi, także pana.
Pan jednak się obraził, jakie tam prawa,
On przecież wie najlepiej, kto ma być posłuszny.

Co ci przyszło do głowy, żeby im w kaszę dmuchać?
Nie jechałeś na koniu, cwałowałeś na pchle.
Pan Bach ma poetów w wielkim poważaniu,
Chętnie da im gościnę w państwowych komórkach.

Przecież to nierozwaga próbować zwady z potężnym,
Mogłeś się mieć dobrze, dałoby się to tak urządzić.
Przy twoich zdolnościach pan by cię zatrudnił,
Wystarczyło zrozumieć, nie zostałbyś z boku.

Po cichu, bez hałasu przyszli cię odwiedzić,
Tak jak trzeba, uprzejmie, nie mogłeś odmówić.
Pokoje gościnne już czekają
Ubrania proszę nie brać, daj ą tam lepsze.

W Brixen na rynku dziewczęta szeptają:
„Zamknęli Havliczka, ludzie go nie dadzą
Przecież umiał ładnie powiedzieć to, o czym my tylko myślałyśmy.
Był przystojnym mężczyzną, dlatego go zamknęli'