NÁMĚŠŤ
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1973


Krásný je vzduch
Krásnější je moře
Co je nejkrásnější
Usměvavé tváře

Pevný je stůl
Pevnější je hora
Co je nejpevnější
Ta člověčí víra

Pustá je poušť
I nebeské dálky
Co je nejpustější
Žít život bez lásky

Mocná je zbraň
Mocnější je právo
Co je nejmocnější
Pravdomluvné slovo

Velká je zem
Šplouchá na ní voda
Co je však největší
Ta lidská svoboda

 

MIASTO NAMIESZT'

tłumaczenia filologiczne i nie tylko...
wykonał Leszek Engelking

Piękne jest powietrze,
Piękniejsze jest morze.
Co jest najpiękniejsze?
Uśmiechnięte twarze.

Mocny jest stół,
Mocniejsza jest góra.
Co jest najmocniejsze?
Otóż ludzka wiara.

Pusta pustynia
I niebieskie włości.
Co najbardziej puste?
Życie bez miłości.

Potężna jest broń,
Potężniejsze prawo.
Co najpotężniejsze?
Prawdomówne słowo.

Wielka jest ziemia,
Pluska na niej woda.
A co jest największe?
Człowiecza swoboda.