KAM PATŘÍ ANDĚLÉ V ZEMI ZPÍVAJÍCÍCH UDAVAČŮ

Ani v Indii s výhledem na oceán není klid
když se rozleje kýbl zla na veřejný chodník
ale těsně tam u dveří mého domu
a je možné, že dovnitř vejde někdo, kdo si boty neotře
a začne mi řvát do obličeje
že prezident má klíč od všech povodní
a jeho kleštěnci nemají strach ani z prvních zoubků novorozence
a to je prezident jaké země, zvoním s otázkou u sousedů
nikdo neotvírá a chodba je plná ozvěn těžkých kroků
někdo mi pode dveřmi podstrčil lístek
na nic se neptej, katolíci zakázali anděly
a od zítřka se ozbrojená lidová blbost dá na pochod
kolem socialistických ministrů
kteří rozhodli, že nejhorší uprchlické zbraně
se skrývají pod sukněmi žen
zbraně hromadného množení
a tomu je třeba zabránit zvýšením daní
karikatury Spejbla a Hurvínka zahajují zasedání vlády
strážce pokladu nedává pozor a začíná mluvit rusky
předvolební šavle meče už rozsekly několik pytlů pudinku
a v čele zpívajících udavačů pod okny zestátněných paláců
se na obrovském tácu s nebesy nese špinavý srp a kladivo
pod praporem s obrovských rudých trenýrek
kde je vyšito pravda vítězí všude
a udavači tancují mazurku mezi rozházenými estébáckými spisy
a zpívají oblíbenou čurdovskou halekačku
proč bychom se netěšili když nám soudce zdraví dá
a desetiletí se nepočítají
protože lež je věčná
a dvaadvacítka sváží zvědavce na Bílou horu
protože se proslechlo, že už je zase po bitvě
zlatí slavíci se hanibalí před branami
a z Hradčan zimní král neutíká ani na Sibiř
protože se zase ožral a ve Vladislavském sále řve budiž temno
a já překvapen
co se děje s mými básněmi pod mýma rukama
jen čekám, až si s úlevou přečtu
že nemají uměleckou hodnotu
a za to není nic jiného než ukamenování
na dožádání o milost ukřižování
a musím přísně zatajit
že mě docela pobavilo
že za Mohamedem chodil archanděl Gabriel
a že dočasný ministr války Chovanec píše tajnou zprávu
že Gabriel s Michalem lezou i do mešit
a souhlasí s kardinálem Dukou
že andělé nepatří do naší...
poslední slova akustika propasti zdeformovala k nepoznání
a projev uzavřelo vzdálené žuchnutí mohutného těla
v devaterém opakování ozvěny Santiniho kaple 
v cisterciáckém klášteře poblíž Plzně
3. března 2017