KOČÍ
(poznámky k písni)

Stojím na silnici, mávám a stopuji
kdo mě zastaví, kdo mě sveze
Jen od pumpy k pumpě se auta řítí
Od oběda k večeři se člověk veze
mým směrem nikdo nejede
Jen od pumpy k pumpě, od hodinového hotelu k druhému
v protisměru, do města smrti
odkud já pěšky utíkám
dlouhé kolony
od pumpy k pumpě a všichni spěchají
auto morálkou vyšpulírované, lesklé na slunci
rychlé na cestě směrem ke smrti
moderní, rychlejší než vítr
Celý den jsem na cestě, nohy samé puchýře
kam dojdu já kulhavý na rozum?
vůle jak pramínek se ztrácí v podrostu
Až na konci dne otlučený žebřiňák tažený dvěma voly
pomalu, rozvážně, váhavě
mávám a nasedám
Já vozka nespěchám
jsem zahradník života v zahradě věčnosti
Času mám dost, jedu pomalu, nejpomaleji
ale vždy přijíždím první
Na korbě má hnůj a okolo sebe pach
divný náklad na věčnost
Ach, na tom se těm nejkrásnějším květům daří
Denně nabírám ze stoky v městě smrti
Z rašeliny zániku vyrůstá květina svobody
a dole pod tím nákladem
je několik beček marnosti ze sto dvanácti válek
přikořenil je pláč pozůstalých matek
a tvar jim dal zmatek
Napij se toho nápoje, chutná zprvu odporně
až se zdá, že po něm musíš umřít
ale po několika dnech omladí
ztratíš hlad otázky
To mluvil kočí bez úst -
vždyť ústa mají jenom jenom němí
To viděl kočí bez očí -
vždyť oči mají jenom slepí
To slyšel kočí bez uší -
vždyť sluch mají jenom hluší
Dům smrti má v lidské řeči nálepku život
a v oknech světlo
a v místnostech hluk a hudbu
a v srdci tmu
Dům života má v lidské řeči nálepku smrt
je to chudá stavba
ticho a tma
prach a pach a v srdci jas
tělo se unaví, zestárne, padá do tmy
a život duše - na to ti neodpovím
To, pro co má cenu žít, nelze říct slovy

* * *

Zaslechl jsem
že mám ctít zákony a tituly
a zdravit a souhlasit a podepsat a hlasovat a stříhat
a poslouchat...
ale jitro není důvod ke strachu z večera
a smrt je živá voda života
a jiní buditelé ať mi vlezou na záda
Země se vrtí v bezhraničném prostoru
a my říkáme, že dny běží
Země oblétává slunce jak moucha žárovku
a my říkáme, že roky plynou
Z nejbližší hvězdy není země vidět
Z nejbližšího kopce nejsem vidět já
Ze dvou metrů nevidím, co jsem napsal
V nejbližších dnech všechno zapomenu
Věříme, že Bůh má fousy a dlouhé ruce
a chce nám všechno ukrást
že vesmír je velikej ale musím platit činži
lidi jsou nevědomí, ale mě tlačí boty
a když zatroubí auto, jsem jako kočka trefená amokem
Jsem pěkně propečeným soustem žádosti
Jsem jedlíkem toho sousta
Jsem pohybem z talíře času do úst věčnosti
A jedinou jistotu, kterou mám, je to
že mi slova na nic nestačí
a tak čekám na déšť mlčení

ZASTAVTE...

Zastavte se soumaři touhy a nechte mě vydechnout!
Počkej na mne okamžiku ve svém zběsilém úprku
a otevři květ svého tajemství!
Rozvaž myšlenko uzel svého smyslu
aby dny byly šňůrou vzácných perel
a nohy neúnavného času neodbočovoly k propasti beznaděje
aby světlo bylo světlem a cesta byla schůdnou
aby člověk věděl, že štěstí je první závan věčnosti
aby běžící dny nebyly náhubkem
aby slovo bylo poselstvím
abychom se denně nepřejídali marnými plány
Člověče dovol svým činěním, abych tě miloval
Člověče veď své kroky tak, abych tě následoval
Člověče žij tak, abych mohl žít vedle tebe
Člověče rozšiř zahrady své radosti
aby tam bylo místo i pro mne
Nedovol pane velkého domu, abych já bez domova tě musel
pokládat za ubohého
Nedovol pane velkého vojska, abych já bezbranný rozehnal tvé
vojáky
Nedovol pane velikých špíží, abych já hladový ti dával potravu
Nedovol pane nebes, abych já polikač prachu se na tebe díval
z výšky
Nedovol pane věčného zdravý, abych já smrtí nemocný
se ti stal doktorem
Nedovol pane nesmrtelných nápojů, abych já umírající tě přežil
Nedovol pane svobody, abych já vězeň tebe litoval
Nedovol pane pane moudrosti, abych já hlupák tě poučoval
Nedovol člověče, abys přestal být člověkem
Jsem poselství tvého začátku a tvého konce
Jsem déšť, který jednou splaví pohoří tvé pýchy
Jsem ten, který zůstane, až poslední pírko času upadne z věčnosti
Jsem ten, který uvidí za představením padnout oponu
Nezapomeň, že mraky domýšlivosti jsou jen na to, aby je vítr
rozfoukal
A vítr vane a vypráví divné věci
A zprvu to vypadá, jakoby jeho slova ani neměla smysl

TRANSFUZE SLUNCE

Sochy se jakoby pod náporem zdola
zvedají v druhé kráse
Duše lidí v nich přežívají
a to je ten dvojí lidský čas
kdy mezi sebou vyprávějí světy
Posloucháš obrovský akord z harmonie svého chápání
a je to tak titěrné - ta žárovka nebe neosvítí
Gauguin se usmívá ze svých pláten
vidíš ho dnes takového, jakým chtěl být
Každá vteřina vystavuje svůj obraz
A MY TO JENOM VIDÍME
Slunce doběhlo dnešní dráhu
a snad by to mohl být klid řecké venuše
Giorgioneho, Theodorika
jihočeských rybníků
chvíle ve Stromovce
Voják padlej v cínové válce
Poslední písnička dohraná na Karlově mostě o půlnoci
Nad Prahou visí tíha
Jakoby Malá Strana se chtěla stát symfonií
a zahrát nebesům
Dirigent svatý Vít podává ruku prvním houslím -
svatému Mikuláši
Není chvíle pro turisty
Kameny zase žijí SVůJ život
hukot hospod se slejvá s Vltavou
a to je to ticho na Kampě
Akcie lásky získávají na hodnotě
Myšlenky vypadávají jako pětníky a všichni bohatnem
Peněženka srdce se plní zlatem slunce
A tak nevím, jestli to s tím domovem nebyl omyl
Krása se počítá na chvíle, zatímco domov trvá
Ta krása je schovaná v městečku tvého dětství -
vzpomínej
Transfůze slunce do omítek starejch baráků
Transfůze slunce do našich obličejů
Transfůze slunce do našich myšlenek

(1968)

* * *

Vyšel jsem před dveře na ulici
Nepatrná země letí vemírem
Slunce je nekonečně malé
a svou zem drží na jednom jedinémn paprsku
Zavírám oči
Zlatí pavouci mysli
Otevírám jedno oko a svět má dva rozměry
Otevírám dvě oči a svět má tři rozměry
Víc očí nemám
Ustoupil jsem ke dveřím
o krok zpět před sluncem
nekonečno se o krok posunulo
Trpělivost, netrpělivost, všechno lidské
na povrchu nepatrné země
Světlo letí Rychlostí
Doletělo ke mně za 21 let
Ostříhej si vlasy, seš jak ženská!
A slunce svítí a vítr fouká
Vesmíry se k sobě po druhé nedostanou

* * *

Boj s časem je prohraný
lidstvo je jeho vítěznou symfonií
a člověk je v té hymně notou
někdo zní čistě po celou dobu
někdo jen čtvrt doby
a ještě k tomu falešně
jsme notami v symfonii času
komponované smrtí
někdo je klíčem ke čtení
jiný je pauzou před finišem
jiný křížkem v předznamenání
anebo se vyzvedá prostou melodií k nebi
a nebe naslouchá
píšeš tóny a volíš nástroje
zítra to budeš poslouchat
ubohý život
kde první housle hraje strach

* * *

Jsme všichni jako vodní rostliny
ponořené v odžívání chvilek
někdo vzroste nad hladinu
a ten úděl si uvědomí
to odžívání
tedy je najednou u rozhodování
co má cenu...
Vracet se je zbabělé
a na to jít dál není hned odvaha
váhám
a vybírám si tu z marností
do které se můžu zamilovat

* * *

Po každém doznívá jeho jméno
jako vlnky na rybníku
když dopadne cosi na klidnou hladinu
Někdo dopadne jako smítko
jak drobek z maminčina koláče
někdo s hřmotem jak kámen
a voda vysoko vyšplíchne
a kruhy velkých vln se rozběhnou
a zase se ztratí

* * *

V zrcadle červeného vína
soudíš Mojžíšovy zákony
v cigaretovém kouři čteš odkaz proroků
do hliněných tabulek opilosti
tiskneš mesiášův kříž
a z větrníkového zvěrokruhu
vystřeluješ papírové růže sebelži
ze šlehačkového dortu lenosti
ukrajuješ denní sousto
a přejeden přecpán říkáš
že už jsi na prahu vědění
stojíš mi za to
abych ti pod nohy složil píseň
jako jemný koberec rašeliny
ve kterém se utopíš
a zmizíš ve zpěvu
pryč z mého světa
a budeš tak vzdálen
že tě nedosáhne ani slovo sbohem

* * *

Naše představa nám ukazuje minulost
jako film překypující barvami
ale když strhneme závěs
vidíme ve ztrácejícím se dávnu
řadu hrobů
a slimák přítomnosti
za sebou stále nechává slinu mrtvých
pohozených
do nedohledna...
a naše představa
je jenom zděšený pohyb mysli
který histericky podáváme dopředu
před nás
kde ho slimák stále dostihuje
minulost vykládáme pohledem dopředu
vidíme ji jen v tomhle zrcadle
házíme ji malým dětem před námi
učíme je to nazpaměť
stále dopředu
to svědectví
že život vítězí
ale on za námi stále umírá
pouze na tom zpěněném hřbetu vlny
kterou tlačíme před sebou
držíme míček naděje
a důvodu k životu
podivné vědomí budoucnosti
okořeněné nekončící dálnicí mrtvých
a jako bych to cítil
jak z té vzdálenosti za námi
se k nám sbíhají paprsky
vystupující ze zmizelých těl
pohřbených
od první buňky
v pravěké vodě

* * *

Měl bych to začít nějak silně
abych si mohl myslet
že je to báseň
něco jako hudba slov
jako krásná kolorace
co vůbec nesouvisí s mou otázkou.
Včera večer
když jsem usínal
mě neodbytně napadlo
že jsem
a také mě neodbytně napadlo
že nebudu.
Děje se cosi
kde se se mnou nepočítá
V MÝM životě
a nevím
jestli mám být vděčný.
Co je tady namístě?
přijmout bezmoc
jako jediný pravdivý stav mého já?
Co dál se životem?
Měl by se politicky angažovat - začnu psát poezii
Měl by jít proti politice - začnu psát poezii
Umění je jediným smyslem života - začnu psát poezii
Musím být užitečný - začnu psát poezii
Začnu psát poezii a zapomenu
najím se a ztratím hlad
začnu psát a přestane mě trápit pro koho
Jak je výborné něco umět
jak výborný je to recept
zapomenout proč jsem se to učil
a mistr si už může být jist
že s konečnou platností je tím
který neví a zapomněl
a všichni žasnou.
Lidé se rodí a kráčejí k mistrovství
a to je jediná cesta
která určitě nevede k cíli.
Kam kráčí syn člověka úzkou branou?
A ty se tváříš tak sebejistě
jako bys mě slyšel.
Cesta ke lži začíná upřímností.
UPOZORŇUJI NA NESROZUMITELNOST
čekám
ťukám do stroje
moje krev není vidět
když vyjde na povrch
život končí.

* * *

Celý den jsem tě hledal po sobě
po stěnách
a nevím, jestli všechno co vidím
jsi mi nechala
a nebo jestli je tu prázdno proto
abys měla kde co nenechat.
Chodil jsem ke dveřím
protože pořád někdo klepal
viděl jsem tě tam
ale nebyla jsi
nebyl tam vůbec nikdo
pak jsem večer chodil kolem baráku
a v každým člověku
co byl z dálky nezřetelný
jsem tě viděl.
Nepřišla jsi.
Vždyť to vlastně nejde
neznáme se
nemáme si co povídat
a co kdyby se na to přišlo...
Ale co zítra?

(1971)

* * *

V úterý dlouho do noci jsme hráli písničky
a čas plynul tiše ve své marnosti
později při milování
padal z nebe znervozňující zvuk
obloha hučela a auta se zbláznula
a za hodinu jsem viděl prvního zastřeleného
zoufalství, naděje a bezmoc
týden odešel jak horký dech na smrt nemocného
nahá pravda stála před námi
a rozdávala smrt

(1968)