zpět dopředu

STRÝČEK MĚSÍČEK
TETA HVĚZDIČKA

napsal Jaroslav Hutka
nakreslila Věra Faltová