HOŘKÝ DÉŠŤ

26. 5. 1996

Zase jen slova
slova
namísto prolnutí
proplutí napříč tělem
tvým
a všemi ostatními
tak jak přicházejí
jsou
a odcházejí
a jak byla
a budou
my
pihovatí tolika já
rozfoukaní v nezačátku
a nekončící
závislí
jen na pamatování
zrníček prachu
z toho oceánu pouště
obrácené v kámen
který je proudem
který nezastavíš
ani nepostřehneš
prskavka ve věčnosti
v oblouku duhy
duhy tmy

***

Dvacet let jsi za mě bojoval
říkal včera v hospodě český podnikatel
majitel dvou továren
a velmi mu záleželo
aby ON zaplatil i moje
a tím vděk za své dozpívání
Bez vás by revoluce nebyla
škytnul
Třešňák Merta Hutka ukázali cestu
Stali jsme se kolonií
pokračoval zuřivě
Koupili si tu i trh
Jsou nenažranější než já
a ani sprostotou se jim nevyrovnám
Teď bys měl za nás bojovat
za skutečně českou věc
co vlastně děláš?
Učím dceru prší prší
a pravá ruka už nechce hrát
tři prsty znehybněly
každý za jedno desetiletí
a po publiku
které ještě před přestávkou
přelétlo právě rozkvetlou louku
a při zdi
se pase na kopřivách daňového úřadu
se mi nestýská
A včera jsem se díval na kvetoucí jabloň
pět let po konci
který neoznačil začátek
a myslel na mraky
které nesou déšť od západu
hořký déšť…

***

Tak vy teď píšete básně
zamumlal tlustý dobrosrdečný starožitník
Ale z čeho budete žít?
řekl jakoby k andělu
který se nad námi dusil cigaretovým kouřem
a nesledoval rozhovor
Hospoda byla hlučná
a já odpověděl polohlasem
že žít se dá jenom básněmi
Nerozuměl jsem dobře
omluvil se
a strčil mi ucho před ústa
a když jsem mu do něj plivl
pokýval zamyšleně
a řekl že je z řeznické rodiny
a že ti
co byli už za starého režimu
starožitníky
mají nedosažitelný náskok
Taky jsem už tehdy psal
říkám andělu
který nás zase začal sledovat
ale on položil prst na ústa
pak si zaťukal na čelo
a vyprskl smíchem…

***

Měl vždy odvahu poťouchlosti
a strach stát se chráněným zvířetem
Dnes ve filcové hluchotě ochranky
je konečně chráněn
už bez odvahy
za bariérou hradních projevů
sám
v okázalých rozpacích
ráčkuje mravy
v příběhu sprosté moci
s nepokrytou hlavou
bezmocně mocný
pasuje australské pamětníky
podkarpatskými generály
s vesmírnými věru tiky
naivně hrané
vlastně zapomenuté
absurdity
Za hradbou přátel
rozleptaných na úředníky
světoběžný jako emigrant
si už jako nevzpomíná na domov
když slyší mou otázku v rodném jazyce
v občanské výchově secesní učebny
se zazděnými dveřmi
lakuje nehty liberálním kurvám
chráněn od otázek i následovníků
pravý a slavný
pravoslavný
při obřadu otočený zády…
Pláči
s nohama zase v hlíně
a revoluční slámou zpět na chodníku
pláči za tou lží
které jsme tehdy všichni uvěřili
estrádě vlády národní spásy
které jsem předzpívával
až nezbyl žádný divák v sále
a jelikož poslední zhasíná
zhasl jsem
a zahlédl na zdi fotografii
ve starém rámu
kdy před všechny podobenky
zastrčili světlotisk dalšího prezidenta
kterého bezmyšlenkovitě
za zády levné známky olizuji
s nepoškozenou perforací
v nejistotě
jestli takto ofrankované psaní dojde

***

Dnes jsem se věnoval tělu
co ho mám
jako slepec psa
a ono mě skutečně vede
a vychází mi v největší ochotě vstříc
jako zvíře
které z lásky
aby mne nasytilo
vyvrhne obsah svého žaludku
a já nemohu odmítnout
protože by myslelo
že to nestačí
a ze zoufalé věrnosti
by pro mne
vyrvalo své srdce

***

Nebe už není za oknem temné
a než rozmyslím další řádku
zesvětlá
budou lépe vidět květy na Míráku
tiché květy na každoročních keřích
než úplný den a crčení tramvaje
je odsune za spěch
ale ne dost velkoměstský
Znám to tady třicet let
kromě desetiletí
kdy jsem doma o nic nepřišel
ale není to nápadné
jsme na tom stejně
jen já jsem šťastnější
že žiju nečekaně dál
A v této chvíli už skutečně svítá
znamená to tedy
že od nesvětla ke světlu
se to dá stihnout
stihnout slovy…?

***

Je to ve mně jako zeď
přes kterou nejde hodit žádnou další píseň
můj návrat
Šlo o svobodu
která se nedoufaně narodila
proto tak radostně
že se člověku chtělo být i ostatními
a slovo my
přestalo být pro okamžik bezmocným mávátkem
v rukou jakékoliv vlády
Mám se dnes za to stydět a už o tom nemluvit
a svobodu měřit inflací
a volnost parlamentním uhdem
a nudit se nezábavnou estrádou
kterou inzerují cirkusovým poutačem
NÁVRAT DO EVROPY?
Andělé nebyli z nebe svrženi
a vyhnout se pohledu na ně
jde jen očima skloněnýma k zemi
kam ale padají jejich výkaly
na kterých se daří parazitním houbám kokakol
malborek kreditbank
a jelikož básně
už ani básníci po sobě nečtou
nevím jestli mám pokračovat…
Ale prý mi vydají knížku
s dotací ministerstva tygrova blahobytu
poprvé ve skutečném nakladatelství
jehož název byl ale třicet let tak směšný:
Mladá fronta
ale dnes už nesměšně nic neznamená
pouhý prázdný název
vyznávané a nevysmívané právní kontinuity
název naplněný slušnými lidmi
koupenými za valuty

Ale měl bych být opatrný
protože neopatrnost byla chytrá před tím
kdy ještě nešlo až na prvním místě o peníze
v liberální pasti
na všechna volná zvířata
chodící svobodně neprůmyslovou krajinou
Ale pro to všechno nepláči
to už jsem oplakal v emigraci
a kdo mě tehdy slyšel
ťukal si s úsměvem na čelo
a chytře tvrdil
že jde o stesk zhýčkaného sloního mláděte
Už nepláči
ale teprve teď se mi stýská
až teď doma
v kruhu rodinné spokojenosti
se mi stýská za ty zaražené
že se rozumně celý život báli
a teď jim zbývá
než rozumně se bát dál…

***

Svět zase kvete
nevtíravě cudně
při pohledu z auta běžně
a moje padesátka udivena
že neumí napočítat do tolika let
se ve mně leká slepoty k jaru
Ale jak mohu stárnout
když jsem umřel po posledním slovu
v cizině
rozbit
rozprášen
slyšen zdálky
podoben možná zvonu
ale vzdálenému
se mě dnes
ptala malá holčička
jestli ji opravdu neprodám
a já bez plánu na zítřek
k padesátému výročí konce
té dosud nejdůkladnější války
ji nedám
ale co když umřu?
Němci prohráli válku
a my tady u Domažlic
těsně za hranicí
jsme k nim dneska jeli nakupovat
a já jim záviděl ten mír
devadesát tisíc znásilněných Němek při dobytí Berlína
třikrát tolik mrtvých Rusů
krutost vrácená krutostí
tehdy
dnes nízké ceny tvrdé měny v Aldi
a klid
a nejistá otázka malé Kláry

***

Bělohradského lasička
přikrývající filosofickým kloboukem
jedovaté hady módně nemoderního zcizení
už se z vejce mého mlčení nenapije
Čekání u jakékoliv vládní nory
na předání poselství
o zmenšení člověka do verzí pohybových součtů
v hotových výsledcích panských očekávání
ospravedlňuje pouze násilí
ve jménu zasepravdy
A tohohle průmyslového odpadu
už bylo za tohle století dost
Už je načase se podívat potoku mezi kameny
pro tu dlouhočasost
a člověku do očí
pro tu letmost
a za víčka snů nesypat sůl akciových společností
a trhoveckých svobod světlé budoucnosti
a spravedlnosti
vznikající automaticky
pouhým odstraněním dohledu nad svobodou
která v člověku prý je

***

Na louce místo ohníčku
jsem si rozsvítil obrazovku
a nedívám se na hvězdy nade mnou
ale na krásné můry
které lezou po světelných slovech
mého čipového počítadla na baterku
a jak je to daleko
s tou bystrou chůdou umělé inteligence
že už mi chybí jen zurčení potoka
a prales
a v něm zapomínání civilizace
tak pohodlně zapisované
že se to dá rovnou sázet
stačí jen odevzdat disketu…
Je po půlnoci a na měsícem vyblednutém nebi
se objevují mraky
Noc je podezřele tichá a teplá
bude pršet
a možná lidstvo tu dlouho nebude
ale to není důvod k panice
vše půjde dál
na této prastaré zemi
tak mladé ve vesmíru
který ve své čerstvosti
ještě na stáří nepomyslel

***

Spal jsem tak dlouho
že se dopoledne unavilo
vycamralo všechen déšť
a umřelo do šedivého nedělního odpoledne
s nepotřebně širokými ulicemi
a nadměrnými chodníky
kde nedělní auto
a nedělní člověk
se motají studem
nevědí co s kolama ani nohama
a oblohu tak nudí
že se motá taky
Vinohrady miluju
říkala mi dvacetiletá dívka
která polovinu života prožila ve Vídni a v Torontu
O Vinohradech jsem mívala emigrantské sny
proto jsme se vrátila
Otec zůstal v Rakousku
matka v Kanadě
jak na cestě kolem světa sebe ztráceli…
Objevil jsme tu platany
odpovídám
a přitom jsem tehdy kolem nich dvacet let chodil
a v Paříži se mi smáli
proč zrovna na Vinohradech…
Ty tu nerostou!
vykřikla rozhořčeně
to by pod nimi musely být kavárničky
a pak už jsme neměli o čem mluvit
ani mlčet…

***

Žiju v Praze
a po pěti letech jsem tu možná už vžitý
a sleduji děvčata u vedlejšího stolu
veselá a samostatná
která hrají život že je to pravda
a abych viděl barevněji
dostal jsem skleničku starého porta
od Holanďana z Rotterdamu
který v této vinohradské hospodě obsluhuje
a snad kvůli tomu
že jsem deset let žil v jeho čtvrti
a abych alespoň před ním svlékl tehdejší nahotu
chci teď myslet na skutečné město
na Prahu
ale nejde to
Všechno je znovu na vlně
protože čerstvé panstvo
se ještě nenasytilo
a nikdo neví kde se zastaví
a co nového z města udělají
a co starého zbude
jestli mě to město pak bude ještě chtít
anebo jestli to budu já
kdo odmítne

***

Někde na velkém okraji mého já
kam pro přílišnou hustotu sebe nedohlédnu
je takové stáří
že vodou ohlazený balvan z moře
vyloupnutý dnes z pohoří
kterým si obchodník s botama zdobí výlohu
je úplné mimino
a to pramoře
jehož jedinou kapku žiji
a z kterého se práší galaxie
je domov
tak měkký
že jím propadám
neboť opravdová měkkost je bezednost
ale obraz mizí v krocích děvčete
které jde ode dveří k mému stolu
Mluvíme čtyři hodiny -
příliš dlouho na okamžik prohlédnutí
příliš krátce pro začátek příběhu
příliš mimo v našich rocích
neměřitelných okraji našeho já
kam pro přílišnou hustotu sebe nedohlédnem
kde skutečné stáří
si tak snadno
a nezapamatovatelně
dělá průhled do mého teď

***

Průhledem osvětlených dveří z kuchyně
padal do místnosti obraz krajiny
z kterého vystoupila kresba dívky
a s úsměvem modrých hor v dálce
se naze zeptala
co bych si přál?
a já jsem odpověděl tak nešikovně
že mi donesla jen sklenici vody
na květiny
které jsem schovával za zády
Tu samou otázku
položila u vedlejšího stolu
a já se brodil dál neposečenou loukou
a vyčerpán se dovlekl k temnému lesu
abych celou noc poslouchal zvuky
divokých zvířat
která za dne mlčí…

***

Ve filmové válce a s tisícovkou v ruce
lze střílet najisto
zamířit
vědět na co
a trefit se
Báseň a láska jsou vždy trefeny naslepo
kdy cílím a ještě nevím čím
a nevím jestli já
a zásah zůstává ve snu
za zavřeným víčkem plaché skutečnosti
která nedosáhnutelná
občas mrkne
otevře oči
a zeptá se nevěřícně:
říkals něco?

***

Nelze žít nikde
a tenhle zázrak
je past
kterou spálíme jen myšlenkou na věčnost
ale v této době…?
Jako stádo
jsme hnáni do složenky úzkosti
a poníženi hozenou svobodou
jsme uvolněni v samotě
Stát není od toho, aby se o vás staral
krkají v jónské stupnici
zástupní demokraté
a my křížkujem sázkové formuláře stran
v loterii voleb
aby vyhráli ti za přepážkou
kam nevidíme
protože špehýrka dělících dveří
je průhledná jen ze strany moci
Mísy zpravodajství
nabízejí zdechlé ptáky
posměšně obětované
na odpoutání pozornosti
a my ve svých samotách kuřecích sádek
se prozobáváme
zárukou prošlých včerejšků
k výhružce budoucnosti

***

Trpělivě a svobodně
nepíšu další básně
abych neporanil
a nenechal z ješitnosti vystřílet
zatoulané stádo nočních tvorů
kteří mě provedli s láskou
a nehledaným rýmem
hořkým krajem minulosti
Ale život
se opakuje do stálé přítomnosti
a tlama kalendáře
klade dneškem otázku:
dozpíval jsi tedy?
A já nezpěvák přiznávám
že jsem jen opisoval
čím okolí už zpívalo
a teprve až ve vás zmlklých
zazní tóny
najdu píseň
neomylně
jako tehdy
nebo jste snad dozpívali?

***

Ze spánku jsem vyběhl
po světelných schodech
lemovaných krvavými sochami
a poslední věc mi uvízla v paměti
že jsem seděl nahý
na klíně tří stejně nahých žen
a bylo tam rukou
jako květin na louce
vedle nás tekla řeka
a za řekou se tyčily dávné stavby
zářivé barvami
a mně se chtělo smotat do skleněného vajíčka
na velkých modrých motýlích křídlech
jen mě lekala ta holandská vůně moře
a já si vší silou zkoušel vzpomenout
jestli ta hráz nade mnou je už dostavěná
a jestli slovo chleba
je dost srozumitelné
v tom městě
kam se jednou vrátím…

***

Je ticho a bezvětří
nad sebou vidím hvězdy
ty pod sebou nevidím
Skládací kompjůtr šumí možná mimozemsky
v tom tichu nehybného listí okolo
Kateřina a Klára spí ve stanu
a já si připadám jako rostlina
která žije svůj život
pouze žije
nemůže víc ani míň
a ví jasně i detailně
že součet je nic
všezahrnující nic
ke kterému se přesto snažím
přidat pár řádek
a to nejde
nic mizí a řádky zůstávají
jen řádky
ztracené ve své malosti
zbavené všeho neměřitelného…

***

Chytám dotyky
odnáším je z tvého těla
po náručích
a nesu je dlouho a daleko
abych podle nich do prázdna vymodeloval to
co jsem z tebe slepecky vyrozuměl
a takovými sochami
jsem zaplnil město
a všechny ulice
kudy procházím
a kontroluji jestli se dílo nerozpadá
a ono chodí stále v podobách
kterých jsem se v tobě dopídil
ale už jsou nedosažitelné
protože se z nich staly ženy
které jsou přesvědčeny
že jsme se nikdy neviděli

***

Za obrazovkou předního skla auta
se promítá krajina tak stará
že může radit mládí
jak dát svěžesti opravdovost
protože novost
je zřetelná jen na podkladu pradávna
a holčičce v bříšku Kateřiny
se z té cesty dělalo špatně
z toho horka
a její starší sestřička
už čtyři roky mezi námi smrtelnými
snila o zmrzlině
k nerozeznání té samé po celé Evropě
Do nekonečna se opakující stejné
proto levné zboží
které potkávám všude
i zde v jižní Francii
nás přesvědčuje, že svět je známý
abychom si nevšimli
jak jsme nepoznaní
tápající po sobě samých
zděšeni z nesrozumitelných zvuků
kterými na sebe promlouváme

***

Sedíme v jakémsi televizním programu
sami v místnosti před vteřinovou ručičkou
Vidí nás kdokoliv
jedním okem od nádobí
a když se rozsvítí červená
žvástáme objednané řeči
že doba je a všechno dopadlo
a ve mně se probírá neznámá odvaha
vyhlédne z otevřených úst
zavěsí se na zuby
a neví kam se vrhnout
je hystericky osamocena
říkám jak je tato doba záludná
že za barevnými reklamami
a neporouchatelným televizním přístrojem
přikryt voňavkami
je proti nám veden nečistý zápas
kdy osvobozené peníze rozleptaly argument
rozžvýkaly srozumitelnost
udělaly z nás částečky
nezrušitelného celku makroekonomiky
a my krásní jak z holandské dózy na kávu
se bojíme podat důkaz o zmrzačenosti
mluvím
a všichni ze mne zvracejí
zadrhávám
režisér pouští scénickou hudbu
inscipient mi kroutí ruce za záda
a osvětlovač kope do břicha
maskérka na mne vychrstne pikslu červené barvy
a redaktor děkuje dobrovolným dárcům
a já se zvedám ze židle
a na monitoru sleduji svou vraždu
Jdu pěšky domů
a přízemním oknem jakéhosi bytu ještě zahlédnu
na cizí obrazovce
jak mi uřízli uši
potom hlavu
a druhý den ve frontě u pokladny supermarketu
mě přeskočí
protože přece už nejsem
všichni to viděli
na vlastní televizní oči
a auto na ulici mě neporazí
projede mnou jako stínem
který nepochopitelně zůstal
po poraženém stromu

***

Červ únavy se prokousal
do jablíčka kazících se očí
aby zahnal barvy
daleko za průmyslové popeliště
ve kterém tak sebejistě
zahrabáváme
základní kámen
své holičské věčnosti
Je noc rozřachtaná tikajícím budíkem
na starém statku
vyžraném až do kořene smyslu
chalupářskými ovcemi
v jejich ztuplém výběhu
z benzinového chlíva
a činžovních ulic
a pater nedotknutelného soukromí
městských bytů
podobných opancéřovaným bublinám
v hlíně
která po nás na zemi nezbude
a žádný dívčí náramek
nebo písmenko na střepině džbánu
nezanechá
Ale nad čím plakat
když pro fungování
obětujem jediný život
se kterým si stejně nevíme rady
pro tu nudu jeho zachování
na přemnoženém parkovišti
ojetých vozů

***

Byl ještě dítětem
v městě co není Francií
a já právě ztrácel dospělost
v městě které bylo Holandskem
Vstal prázdninově pozdě z kajuty
která mu u mne patřila
ale chyběla k ní loď
a říkal
táto
víš že vedle naší země
existuje ještě jedna
žijí tam zvířátka
a je jenom dobrá?
a víš kým jsem na té zemi?
Komunistou!
vlastně králem
opravil se
a já po tolika neprospaných nocích
jsem konečně usnul
uklidněn
že až sfinga
mi znovu položí otázku
nebudu popraven
jenže ona už jen zádumčivě mlčí
neboť ji nenapadlo
jako mocí
vyhnance na poušti
budou bránit jejich vlastní děti

***

Vzbudily mě rolničky hlavobolu
a později zoologická zahrada
která byla bezuzdně nudná
Tygr spal
slony jsme nenašli
slunce pražilo
maminky s dětmi byly jak z jedné fabriky
Dali jsme si s Klárou zmrzlinu a kafe
sami dva
potom dvakrát lanovku
šedou husu s krátkým zobákem
malou dětskou tramvaj
a pak se táhli daleko za parkovištěm
na zdechlém okraji Prahy
Kouše papež?
zeptal se dětský hlásek ze zadního sedadla
když jsme přejížděli Vltavu
Už dva roky nám obrazovka doma neradí
co se životem
takže některé zprávy
dojdou dítěti
nepřekrouceně…

***

Všechny nejistoty jsou stále zde
ale maluje si na nich malá holčička
své sluníčko s velkýma ušima
a šišatými paprsky
a já cítím dar
který na malých nohách
přestavuje moje půdorysy
do architektury snu
co se do skutečnosti nevbourává
ale nechává ji přicházet
tak samozřejmě
jako kdyby tady vždycky byla
Seděl jsem za stolem
pil obyčejně kafe
a byl zpátky doma
Ale kdy jsem odešel?
Bylo to snad v jejím věku?
kdy paměť je ještě přítokem podvědomí
které nás pak nehlučně plní
řeka
o které si po probuzení nic nepamatujeme
z které ale celý život
pijeme nedosažitelnými kořeny?
Vrátil jsem se domů
za malou holčičkou
která se na mne dnes dívala
nekonečně smutným pohledem
loučení…

***

Žil jsem v podobenstvích
a viděl
co věci připomínají
Dnes vidím jen věci
Kam jsem tedy postoupil v čase
který jde pouze dopředu
prostorem
rozkládajícím se kamkoli?
Ztrácím příběh a vidím obraz
a ten se dál rozpadá v jednotlivosti
jako kalvínská paměť
ve flámské renesanci
Láska mi připomínala svět
a nebyla jen slovem
které máme na jazyku
a nemůžem si ho právě vzpomenout
tak abychom nemlčeli
mluvíme o něčem jiném
a trvá to už tak dlouho
že až si někdo vzpomene
nebudeme vědět o čem mluví
a až někdo řekne slovo pravda
bude nám trapně
proč se na nás dívá tak důvěřivě
a nemluví jako my
slovy na jazyku
těsně před branou paměti
řečí ztracených podob

***

Jsou teplé hlídací dny
které si nenechají utéct psaní
na papír nebo do kompjůtru
z obory hřejivého naplnění
prozářeného sluncem
které je tak blízko
že modrou barvou přetře celý vesmír nade mnou
a já vdechuji slunečný den
a šlapu zelenou trávu
a slyším stále zřetelnější řeči
čtyřletého děvčátka
které mi otevíráním prostoru lásky
přebarvuje všechny další obzory
jako to blízké slunce
a štěstí se vznáší jako kolibřík
u svého předurčeného květu…
Teď je ovšem už noc
a nebe ale není jediná světlá záře
jak by to mělo být v případě nekonečna
Je většinou tmavé
a hvězd je řídce
protože světla všech hvězd
k nám ještě nedolétla
a právě čekání na světlo hvězd
které by z noční oblohy
udělalo jedinou zářící klenbu
nás nutí psát
protože ty hvězdy tam jsou!
Jen to jejich světlo se courá
a nás už nedostihuje
O kolik je naše smrt rychlejší
než světlo
kterým jednou celé noční nebe bude zářit
jako světelná tabule
bez diváka…

***

Dvacátá osmá sezóna skončila
na náměstí v Kladně
opuštěné vším
i kostelem se zabedněnými dveřmi
a závorou plevelu mezi schody
Byl jsem po roce kulhavé ruky v rozpacích
a teď doma je mi úzko
protože končí prázdno
Čechy načínají letopočet
je konec bezčasí i nadějí
a já mám přeskočit
ze své odplouvající lodě
na pevný břeh zasedějin
Minulé bitvy jsou ale stále nerozhodnuty
a přitom začínáme novou válku
která teprve rozhodne o té předtím
ve které byli pobiti všichni
i vítězové

***

Když chce Holanďan říct nudný
řekne literární
a aniž kdy literaturu četl
říká čemu všichni rozumí
všude v civilizovaném světě
tedy i ve znovu privatizované Praze
rozkrádané každého půl století
do kapes jiných majitelů
Ale život beze smyslu
se nenaplní
regulovanou hrou na vlastníky
Život beze smyslu je k ničemu
i s chytrým daňovým přiznáním
a stabilní měnou
Život beze smyslu
když chce říct nudný
tak velmi přesně
říká literární…

***

Zapnul jsem kompjůtr
přiložil do ohně
a ještě si zapálím cigaretu
abych pochopil
že po období bezčasí
které na mne zaválo věčností
si kompjůtr na autobaterii
vzpomněl bez chyby
že je to jedenáct dní
co jsem ho zapnul naposledy
Sedím na louce
která za jedenáct let života v Nečesku
pro mne znamenala nejvíc
Až Jupiter zajde za horu
půjdu spát
a bude mi nejasně z tolika zážitků času

a psaní slov do světelné mašinky
která si pamatuje
kolik dnů trvalo bezčasí…