UTKÁNÍ SE SKÁLOU:

úvod
kapitola 2
kapitola 3
kapitola 4
kapitola 5
kapitola 6
kapitola 7
kapitola 8
kapitola 9
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
kapitola 13
kapitola 14
kapitola 15
kapitola 16
kapitola 17
kapitola 18
kapitola 19
kapitola 20
kapitola 21
kapitola 22
kapitola 23
kapitola 24
kapitola 25
kapitola 26
kapitola 27
kapitola 28
kapitola 29
kapitola 30
kapitola 31
kapitola 32
kapitola 33
kapitola 34
kapitola 35
kapitola 36

  Věnováno Emilu Fillovi

  K sepsání této knihy bych se neodhodlal, kdybych měl na mysli pouze dokument. Motorem mi byl pocit, že Stb bude hledat možnost, jak mě za mé zpívání, za mé názory a mé přátele postihnout skrze některý paragraf trestního zákoníku. Mluvilo se o výtržnictví, pobuřování a o hospodářské kriminalitě. Začal jsem toto tedy psát jako OBRANU. 4. srpna 1977 jsem dostal usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 118, za nedovolené podnikání. Tato kniha by měla proto sloužit jako jeden z důkazů k vyvrácení nesmyslného obvinění.
  Citace uvedené značkou E. F. pocházejí z knihy "O svobodě" od malíře Emila Filly. Je to soubor motáků, které Filla psal v německém koncentračním táboře Buchenwaldu: "... psal jsem to v Buchenwaldě, abych nezahynul. A snad čtení těchto kapitol může dnes i zítra míti stejný důvod i účinek. Měl jsem vždy všechno jasně rozvrženo, pojmově i slovně vyjádřeno prostě už dávno před tím, než jsem se pokradmu mohl odvážit psát na papír. Tyto kontemplace jsou výplodem 2000 probdělých krutých mocí, kdy místo spánku a snů v polobdělém a polosnovém přemítání vybavovaly se mi nejspletitější otázky a zjevily se jako prosté a zřejmé řešení, jako vidiny a touhy, jako varování a jistoty. V tomto šestiletém prokletí myslím na dvě věci nejvíce: jak vybředne lidstvo ze slepé uličky, a potom: jak se dostane ke své podstatě: svobodě."

zachoval se i původní text