Zahřmělo už přímo od prezidenta Zemana: Sobotko, to bylo ubohé!

Zakladatel Jazzové sekce Karel Srp neusedne v Etické komisi pro ocenění účastníků odporu proti komunismu. Historikové sice nezpochybňují Srpovu zásluhu na založení Jazzové sekce, ale na straně druhé podotýkají, že tento muž údajně mohl donášet komunistům na své přátele. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli těmto pochybnostem odmítl podepsat Srpovo jmenování do komise. Z Hradu obratem přišla rázná odpověď.

Karel Srp založil Jazzovou sekci a za její činnost prožil také nějaký čas ve vězení. Předtím však měl komunistické Státní bezpečnosti dodávat informace o svých přátelích. Po roce 1989 soud rozhodl, že o možné spolupráci StB a Srpa neexistuje dost důkazů, takže je v seznamech spolupracovníků veden neoprávněně.
Historikové v této souvislosti připomínají, že StB v přelomových týdnech roku 1989 celou řadu dokumentů skartovala, spálila či jinak znehodnotila, aby neohrozila své bývalé spolupracovníky. Faktem ovšem je, že český soud myšlenku o Srpově spolupráci s komunisty smetl ze stolu.
Na to poukazuje i prezident Miloš Zeman, jehož vyjádření přinesl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Připomněl, že Srp byl účastníkem snídaně disidentů s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem v roce 1988. Mezi roky 1986 až 1988 dlel Srp v komunistickém vězení. Jazzová sekce, kterou Srp založil, sloužila jako platforma k získávání informací, k nimž by se lidé jinak nedostali.
„Z uvedených důvodů považuje prezident republiky odmítnutí kontrasignace předsedou vlády za ubohé,“ uzavřel hradní mluvčí vyjádření.
Celé vyjádření z Pražského hradu:

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 24. ledna 2017 seznámil s dopisem předsedy vlády Bohuslava Sobotky, v němž mu sděluje, že odmítl kontrasignovat jmenování Karla Srpa členem Etické komise ČR.

Předseda vlády se přitom odvolává na § 7, odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Podle tohoto paragrafu členem Komise nemůže být nikdo, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo ten, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti.

Prezident republiky konstatuje, že:

a) Karel Srp byl v letech 1986 až 1988 vězněn komunistickým režimem.

b) Karel Srp byl předsedou Jazzové sekce, která byla střediskem alternativní kultury. Jazzová sekce byla komunistickým režimem čtyřikrát zakázána.

c) Karel Srp byl účastníkem snídaně disidentů s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem v roce 1988.

d) Městský soud v Praze v roce 2000 pravomocně rozhodl, že Karel Srp byl v evidenci StB veden neoprávněně.

Z uvedených důvodů považuje prezident republiky odmítnutí kontrasignace předsedou vlády za ubohé.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Parlamentní listy, mp, 24. 1. 2017