Udavač Srp má určovat morálku? Kanál zůstane kanálem

Prezident Miloš Zeman jmenoval členem etické komise pro ocenění účastníků protikomunistického odboje Karla Srpa staršího, zakladatele a dlouholetého předsedu Jazzové sekce. Tato situace ale velmi překvapila populárního hudebníka Jaroslava Hutku. Jeho totiž právě Srp za komunismu udával Státní bezpečnosti. „Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět naruby,“ napsal známý písničkář na svém facebookovém profilu. FORUM 24 požádalo Jaroslava Hutku o krátký rozhovor o možných následcích Srpova skandálního jmenování.

Pane Hutko, jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že člověk, který na vás donášel StB, bude určovat morálku a etiku ve státě?
Jsem právě v Indii, kde teď máme předsedu vlády člověka, který až do zvolení byl v USA na seznamu teroristů. Po posledních několika letech se člověk nezbaví dojmu, že svět se vymkl z kloubů a že se může stát všechno. Samozřejmě je to až závratně absurdní, že náš nepředvídatelný prezident, závislý na návykových látkách, určí na rozhodování o hrdinech člověka, který hrdinou nebyl. Udavač bude měřit pravost charakteru ostatních lidí. Ale hlavně je to zkouška pro členy etické komise, jejichž existence a váha byla tímto zcela zesměšněna. Uvidíme, jací hrdinové budou teď oni.

Svazky StB ukázaly mnoho lidí v jejich pravém světle. Myslíte, že je stále třeba na jejich minulost poukazovat, a nejsou k tomu lidé často lhostejní?
Ano, Češi se budou více vzrušovat profilem Čurdů než hrdinů, to už víme. Ale minulost je přece jen ta krajina, ve které žijeme dnes, o kterou se opíráme, která nám dává chuť do života nebo depresi beznaděje. Bez minulosti nemáme kde žít, neměli bychom ani jazyk, kterým se dorozumíváme. Nejsem ale přehnaně přísný, ta doba byla taková, jaká byla, a někteří lidé se dostali prostě do situace, kterou neustáli a k naší civilizaci patří pochopení, soucit a odpuštění. Ale ne automaticky. Kde není pokání, nemůže být ani odpuštění. A v tom bych přísný byl, jinak se všechno zpochybní. Pepa Štreichel se mi omluvil a stali jsme se znovu kamarádi. Karel Srp to zatlouká a ohání se rozsudkem soudu. Třeba bude teď soudit i mne pro pomluvu, aby ten kotrmelec byl dokončen.

Jak se podle vás můžeme vyhnout další glorifikaci bývalých práskačů a naopak více preferovat slušné a poctivé lidi?
Vyhnout se tomu nemůžeme, kanál zůstane kanálem a vždy bude aktivní. Jediná cesta je nenechat si to líbit. Pokud se nebudeme bránit, tak ti zmetkové zaberou zase všechna naše pole a život se stane peklem.

Forum24, VILÉM BESSER, 22. 1. 2017