Karel Srp podává žalobu: Nejsem žádný udavač, Hutka fantazíruje. A požaduji od něj toto...

Někdejší disident a politický vězeň Karel Srp, jehož jmenování do Etické komise odmítl spolupodepsat premiér Sobotka, právě podal žalobu na písničkáře Jaroslava Hutku. Žaloba na ochranu osobnosti doputovala na podatelnu Obvodního soudu pro Prahu 2 ve středu odpoledne. Srp žádá stažení výroků o spolupráci s StB a písemnou omluvu. Peněžní odškodnění nechce.

Písničkář Jaroslav Hutka, který opakovaně obvinil předsedu Jazzové sekce a někdejšího disidenta Karla Srpa z udavačství, se bude zpovídat před soudem. Srpův advokát ve středu odpoledne podal žalobu.

Text žaloby, který má redakce k dispozici, vyjmenovává jednotlivé Hutkovy výroky na Srpovu adresu, a to jak na facebookovém profilu, tak v několika rozhovorech.

Jedním z hlavních důkazů, které Srpovi advokáti předkládají, je pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze 13. prosince 2000, který, jak zmiňuje žaloba, jasně konstatoval, že Srp „byl neoprávněně evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti“, uvádí se.

Z rozsudku v roce 2000 podle textu žaloby na Hutku vyplývá, že ve věci „bylo provedeno rozsáhlé dokazování formou výpovědí svědků, vypracováním znaleckého posudku a dalšími listinnými důkazy, a přesto nebylo jakkoli prokázáno, že by se žalobce (Karel Srp, pozn. red.) vědomě jakkoli zavázal ke spolupráci s bývalou StB. Je tak zřejmé, že otázka údajné spolupráce žalobce se Státní bezpečností již byla vyčerpávajícím způsobem objasněna a pravomocným rozhodnutím soudu vyřešena tak, že žalobce se Státní bezpečností vědomě nespolupracoval.“

„Výroky žalovaného (Jaroslava Hutky, pozn. red.) je tak žalobce nepravdivě a opakovaně označován za lháře, udavače. Není pravda, že by byl žalobce podstatným pramenem Státní bezpečnosti či pomáhal Státní bezpečnosti. Není stejně tak pravda, že žalobce spolupráci se Státní bezpečností překrucuje, a fantazíruje či že se snad snaží zakrýt své špatné svědomí. Všemi těmito výroky žalovaný výrazně zasahuje do osobnostních práv žalobce, neboť žádný z nich není pravdivý, a každý z nich o to více ve spojení jsou hanlivé,“ pokračuje žaloba.

„Ve vztahu k popsanému jednání žalovaného tak lze uzavřít, že jeho zásahy do osobnostních práv žalobce měly vedle nepravdivého také úmyslně výrazně dehonestující a vulgární charakter zasahující do vážnosti žalobce a jeho minulosti a v kontextu nedávných veřejně medializovaných politických událostí pak žalobci způsobily již nenapravitelné následky, které podle názoru žalobce podstatně přispěly k jeho nejmenování do Etické komise,“ stojí v textu žaloby na Jaroslava Hutku.

Žádné finanční odškodnění ale Karel Srp po Jaroslavu Hutkovi nežádá. Jde mu pouze o to, aby došlo k zastavení dalšího šíření nepravdivých informací a aby se Hutka omluvil.

Návrh znění žaloby nicméně předkládá, že se písničkář musí omluvit nejen na svém facebookovém profilu a veřejně, ale rovněž ve všech médiích, kde údajné pomluvy vůči Srpovi šířil, a to „na své náklady“.

V praxi to znamená, že by Hutka musel zajistit doslovnou publikaci své omluvy na serveru Novinky.cz nebo na Šafrově webu Svobodné fórum, dnes forum24.cz.

Kauza vznikla poté, co prezident Miloš Zeman ve druhé půlce ledna navrhl Karla Srpa jmenovat členem Etické komise ČR, což je orgán rozhodující o přiznání statutu bojovníka proti komunismu či ocenění za boj proti totalitnímu režimu.

Prezidentův záměr ale zablokoval premiér Sobotka, když Srpovo jmenování odmítl kontrasignovat s tím, že jde o nespolehlivou osobu, které sice za minulého režimu udělala hodně dobrého, ale také zlého. Soudnímu sporu se možná nevyhne ani předseda vlády, jak už Karel Srp nedávno naznačil v článku, který napsal pro ParlamentníListy.cz.

„Bohužel, občan Sobotka je nazrálý vypovídat pod přísahou. Nenajde-li podklady, Jazzová sekce je ráda půjčí. Bude-li pan Sobotka na sjezdu své strany otevírat obálku, může být od policie,“ napsal doslova Karel Srp.

Parlamentní listy, Radim Panenka, 22. února 2017