Srp a kladivo na něj našel premiér a Zeman to považuje za ubohé

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 24. ledna 2017 seznámil s dopisem předsedy vlády Bohuslava Sobotky, v němž mu sděluje, že odmítl kontrasignovat jmenování Karla Srpa členem Etické komise ČR. Hlava státu k tomu vydala prohlášení ...

Vyjádření prezidenta republiky k postupu předsedy vlády

Předseda vlády se přitom odvolává na § 7, odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Podle tohoto paragrafu členem Komise nemůže být nikdo, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo ten, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti.

Prezident republiky konstatuje, že:

a) Karel Srp byl v letech 1986 až 1988 vězněn komunistickým režimem.
b) Karel Srp byl předsedou Jazzové sekce, která byla střediskem alternativní kultury. Jazzová sekce byla komunistickým režimem čtyřikrát zakázána.
c) Karel Srp byl účastníkem snídaně disidentů s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem v roce 1988.
d) Městský soud v Praze v roce 2000 pravomocně rozhodl, že Karel Srp byl v evidenci StB veden neoprávněně.

Z uvedených důvodů považuje prezident republiky odmítnutí kontrasignace předsedou vlády za ubohé.

Srp a kladivo

Události kolem prezidentova nápadu navrhnout Karla Srpa za člena Etické komise ČR a následné premiérovo odmítnutí kontrasignace byly čtvrté lednové úterý středem pozornosti medií. Televizní diskuse na ČT24 se třeba točila kolem údajné spolupráce Karla Srpa se státní bezpečností. Podle některých řečnících badatelů ani pozdějším uvězněním prý Karel Srp nezískal kredit k tomu, aby mohl být členem etické komise.

prazskenovinky.cz, ps, Pražský hrad, Prvnizpravy.cz, 25. 1. 2017