Kauza Karel Srp

Jde vlastně o druhou kauzu Brady. Jenže naruby!

Pro ty, co by náhodou nevěděli o co kráčí, přidám základní informaci:

Bývalý předseda Jazzové sekce Karel Srp se nepřidá k Etické komisi pro vyznamenávání aktivních odpůrců vůči komunismu, do níž ho navrhl Zeman. Jeho jmenování odmítl spolupodepsat premiér Bohuslav Sobotka. Důvodem je Srpova údajná spolupráce s StB. Vůči Srpovi se v úterý vymezila i samotná komise, podle níž pro členství nesplňuje zákonné podmínky.

Okamžitě se strhla doslova hysterická přestřelka, kterou za Hrad vede samozřejmě Mluvčáček.

Viděl jsem jeho rozhovor s redaktorem ČT 24 a jakkoli mohu této stanici leccos vyčítat a vyčítám, pak to, co předvedl Mluvčáček bylo sotva uvěřitelné!

Ze všech jeho výlevů, které pustil na obrazovku si přesně pamatuji tenhle jediný:

„Pan prezident rozhodně nebude akceptovat to, co právě teď při těchto chvílích učinil pan premiér. To odůvodnění je vágní a pošlapává celý život Karla Srpa,“

Jestli někdo pošlapal svůj život sám a důkladně, je to Karel Srp.Podle dostupných informací měl totiž v letech 1976 až 1983 spolupracovat s StB, jako důvěrník a agent s krycím jménem Hudebník, donášet na několik lidí z okruhu představitelů neoficiální kultury. Kteří pak šli za katr nebo museli nuceně opustit republiku.

Ano Karel Srp bezpochyby udělal v boji proti bývalému režimu leccos záslužného. O tom není pochyb. Stejně tak je nepochybné, že následně ho režim, kterému měl fízlovat, nakonec zavřel.

To všechno je pravda. Jenže ona etická komise a Srp jako člen?!

Popišme si stručně tu komisi a její účel:

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Komise je nezávislým správním orgánem při úřadu vlády, který byl v roce 2011 zřízen zákonem o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Rozhoduje v případech, kdy se lidé odvolají proti rozhodnutí Ministerstva obrany o vydání či nevydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Etická komise tedy řeší případy hraniční a po věcné i právní stránce komplikované.

A dodejme že sám Srp žádal před časem Ministerstvo obrany o přiznání statusu účastníka třetího odboje a … a dopadl přesně jako Zemanův kancléř Mynář s bezpečnostní prověrkou, tedy špatně. Osvědčení mu, právě kvůli té eventuální možné minulosti komunistického špicla, vydáno nebylo! A nyní by on sám, kterému osvědčení vydáno nebylo, měl rozhodovat o jiných? To snad ne. Kozel zahradníkem.

Nepochybně zvednu dneska adrenalin všem zemanistům. Takže jim dám příklad, kterému snad budou rozumět – chtěli byste, aby někdo, o kom se šušká, že má pedofilní sklony, vedl dětský letní tábor? Důraz kladu na slovo šušká – nikoli soudně potvrzeně ví! Šušká!

Mluvčáček se ohradil vůči Sobotkovi tím, že nerespektuje výrok soudu, který Srpa, řekněme, co se týče spolupráce, „očistil“, že prý byl veden neoprávněně. A čím to zdůvodnil? Tím, že v dokumentaci ve složce Hudebník se našla pouze kopie, nikoli originál vázacího aktu. A kopie prý neverifikuje spolupráci!

Zcela pominul, že ve svazcích jiných osob je jasně zdokumentováno, že byly proti nim činěny restriktivní kroky ze strany StB na základě hlášení agenta Hudebníka! Takže spolupracoval nebo ne?! Pro ty, co pořád tvrdí, že ne, mám ještě upřesňující kontrolní otázku – kdyby ve stejné situaci byl Kalousek, tak byste to viděli stejně?! Já ano! Pro mne by byl v té komisi případný Kalousek, s minulostí jako Srp, stejně nepřijatelný jako Srp sám.

Tohle je ale jen jeden rozměr nové roztržky mezi Hradem a Sobotkou. Je tu ještě další – opět se opřu o ten neuvěřitelný Mluvčáčkův výrok, resp o tuhle jeho část:

„Pan prezident rozhodně nebude akceptovat to, co právě teď při těchto chvílích učinil pan premiér.…

Tak prezident nebude akceptovat!!! A to se podívejme! Zákon jasně říká, že premier má právo a povinnost kontrasignace! Nic více nic méně! Co že jsme to slyšeli z Hradu při jmenování profesorů? Že prezident NENÍ automat na podpisy! Že když podepisuje, má právo odmítnout. Zvláštní, v dnešní souvislosti se Srpem! Takže prezident nemusí, ale předseda vlády musí. A když se vzepře, tak to prezident NEBUDE AKCEPTOVAT?!

Proboha, kde to jsme? Už tady máme prezidentský systém? Nebo snad rovnou diktaturu?

Tohle všechno je případ Srp.

Osobně to mám za zvláště prohnanou a rafinovanou pomstu Zemana Sobotkovi. Myslím, že tady vůbec ani jemu nejde o nějakého Srpa. I když jej onehdá vyznamenal. Vybral a předhodil Sobotkovi to jméno schválně. Protože věděl, že ho bude dehonestovat, ať už podepíše nebo ne. Když ne, spustí se ta kanonáda, jíž jsme svědky. Když tu kontrasignaci dá, pustí se do něj opačná část politického spektraa znemožní ho před volbami u středového spektra voličů, že spolujmenoval kozla zahradníkem. Dobré řešení pro Sobotku neexistuje.Není to poprvé. Přijde mi to jako šachová vidlička. Zemanova politická a pro mne odporná vidlička. Jsem rád, že jsem ho za prezidenta nevolil. Čím dál více. A ukazuje to zároveň, co asi můžeme od něj čekat v druhém volebním období.

Prostě Hrad si, zřejmě rád, zopakoval kauzu Brady. Uznávám, že tentokráte je o něco lépe připraven. Tím hůře! Pro nás pro všechny.

Kosa zostra!, vlkovobloguje.wordpress.com, vlkp, 25. 1. 2017