* * *

Nemám na koho bych v této písni myslel
myslím na podivný vítr
který je nehybný
a letí skrze něj zem a stromy
Stojím strnule jak vítr
skrze který vše pádí
nehybný vítr
kterým fičí město jménem Závrať
Země mi zabraňuje padnout tam
kam mě táhne
táhne mě ke svému středu
ale postavila mi do cesty sebe samu
a můj život
Gravitace mě poutá k životu
život mě poutá ke slovům
slova mě poutají k touze
touha mě poutá k lásce
láska mě poutá k naději
a naděje mě poutá zase k zemi...

* * *

Mluvím k tomu, kdo má dost času na život
a na ostatní mu už nezbývá
krasojezdci na špičce okamžiku
který má dost trpělivosti nad slovy
a počká na nepojmenovatelno za nimi
Není to určeno tomu, kdo se chce dozvědět
ale kdo pochyboval
kdo to nikdy neuslyší
Tato slova jsem našel pohozená v mozku
nechal je tam neznámý autor všech autorů
je to svitek, který nevznikl
je to zastírání světla
jen zabírání místa v čase
mluvím, aby řeč nestála
aby někdo pod hlukem bez soucitu
poznal ticho
které nikdo nikdy nikomu nevěnuje
není nože na odkrajování ticha
ani váhy
je jen pokus o zabalení nezabalitelného
jediný pevný bod ve vesmíru je naděje
Pravdivé je, že vyřčené není vyřčené
a to je stezka, která se žádné stezce nepodobá
a po ní se blížíme k sobě
blížíme se k tomu
od čeho jsme se nikdy nevzdálili
existuje jen nevědomost a možnost se dozvědět
nevědomost nás mine
protože světlo
které nikdo nerozžal
také nikdo nezhasíná
jsme ve světle světlem a stíníme si strachem
všechno půjčené se zase vrátí
zůstává jen život a ne věci
po kterých se život tak neohrabaně plazí
Bereme bohatství
jako by nám je někdo vracel
a co získáme
si vracíme sami
ani krátké
ani dlouhé
jen hra nepojmenovatelného
v nepojmenovatelném

* * *

Kdo říká, že je přes city, mluví nepřesně
Kdo říká, že je přes rozum, pouze se domnívá
cítí, že myslí
a myslí, že cítí.
Kdo vymyslel
že cit a rozum NEJSOU totéž?
Říkáš slova, za která ti tleskají
a ty přitom chceš
aby netleskali
ale aby žili jinak
Nerozumím událostem
pouze vidím
že přišly
tak jako já jsem přišel na svět
aniž bych o to žádal
a není to zbytečné...

* * *

Ta kterou hledám po ulicích
a před spaní na ni myslím
vím
že je to jen má touha
k zalknutí velká potřeba lásky
jak se o tom špatně mluví
a jak je přitom obvyklé
vyslovovat slovo LÁSKA
Lidé si zvykli
a jak si zvykli
ztratila se
kdo chce vydělat peníze
udělá písničku o lásce
a slovo dívka je také zaprášené
zmizelo pod nánosem
odřeli je zpěváci
kdo chce vydělat peníze
udělá písničku...
Beru slovo dívka a láska
a stírám z nich prach
a začínám znovu
ale být textařem je ponižující
být básníkem je domýšlivé
být divákem je ostudné é
být dítětem je velké umění
když je člověku už přes dvacet...

* * *

Odkud a kam mě vláčíš touho?
Seješ, stále seješ
a tvé ovoce sklízí včerejší smutek
chceš vše a nic tě neuspokojí
jsi koněm naděje i trestu
který táhne povoz myšlenek
nikdy se nezastavíš
nikam nesměřuješ.
Jak vypadá má touha dnes?
Má modré oči a krátkou sukni
jde břichem nahoru
jak hlad po koupání
chůze po schodech vybraného hotelu
a smutek nad tím
že jsem člověk.
Nesu touhu v náručí a je jí tam smutno.
Samota úsměvu v natřískaném sále.
Pán na ulici už tři hodiny
vytrvale a umíněně vykřikuje -večerník-
Zní to do hotelového okna jak výčitka.
Přepočítávám, kolik mi zbývá na večeři.
Mám stát na pódiu a lidem něco říkat
chtějí se bavit
co chci já?
Chci být šťastný
a chci se o to s někým dělit
jde to z pódia?
Jsem svlečený před nebesy
nic se neutají

* * *

Je mi líto nechat nepovšimnutý zážitek krásy
Oč je šťastný moment větší
když se o něj člověk podělí
Představa radosti
zázrak
že kdesi uvnitř se probouzí štěstí
jen odrazem malého zážitku
Zapomínáme si říkat hezká slova
Zapomínáme se usmát
Zapomínáme si podat ruku
Otevři se pokladnice skrytá pod srdcem
otevři se slovem
které se vysloví jednou za život
a možná ani to ne
Kdo slyší slovo radost a raduje se
ten je svoboden
kdo slyší smutek a vzpomene na polibky
které nebyly doručeny
je na prahu krásy
kdo slyší krása a usměje se
ten ví
a kdo neví ať popojde

* * *

Přemýšlím, jak je možné, že mě napadlo, že jsem
jak je možné, že tebe napadlo totéž
jak je možné přemýšlet
a proč jeden z tvorů se sám nazval člověk
V šedém rosolu mozku cosi přeskočilo
a teď mě to nutí ten jev obdivovat
obdiv se probudil k obdivu sebe sama
vyskakují kdesi ve mně slova
a řadí se v údivu tak
že popisují sebe sama jako cosi zázračného
Podáváme si svědectví o našich snech
které považujeme za skutečnost
pravíme, že někdo něco umí
a zapomínáme, že má možnost umět
tu si nezvolil, to by neuměl
to aby čas měl náplň a důvod ke chvíli
a vybíráme si ze sebe jak z čarovného kufru
omyly, pudy, vlohy
jsme sobě půjčeni
půjčujeme si sny a oblékáme dojmy
jedna vlnka narazí do druhé
ale moře v hlouby je klidné
a když je na zemi hurikán
neznamená to, že ve vesmíru je průvan
a člověk smysl druhému člověku nedokáže
snad kdo doufá se mýlí méně
Nechápu alkoholiky a důvod mého psaní
nechápu hlídače, špehy a domovnice
nechápu sebe a bližního
nechápu kritiky a sběratele starožitností
nechápu čas a vzdálenost
mám úctu k těm
kteří dokáží milovat a usmívají se
nechápu život a modlím se k němu jako k zázraku
modlitba je přiznání malosti
mé písně jsou modlitbami
mám soustrast s politiky
mám soustrast s těmi, kdo se chodí bavit
mám soustrast s těmi co pijí pro opilství
mám soustrast s malíři, kteří malují pro peníze
mám soustrast se zpěvákáky jejichž touhu lze vyjádřit honorářem
ale nejsem soudce
jenom v šedém rosolu cosi přeskočilo
a prsty zapisují slova
věřím, že lidé k sobě mají blízko
ale vidím, že se tváří jinak
a jen málo lidí se po prohlédnutí nevrací k omylu
ale co je nekonečné, to se tím nezmenší
a co má možnost být nekonečné
má bohatě na vybranou

* * *

Nic není mladé nebo staré
jsou jen věci unavené, líné
nijaké a bez chuti
nebo jasné, svěží, čisté
radostné a opravdové
hmota nemá stáří
má jen proměnu a ta je věčná
duše nemá stáří
milujeme ji a nenávidíme
v ženě
v muži
v dítěti
nikoliv půl metráků hmoty
ale co to maso představuje
a v jakém stavu je duše

* * *

Napjatá strunka života rozeznívá tóny okolí
saháš po okolí a struna se povoluje
a ty říkáš, že už to není jak za mládí
Vesmír je ale od počátku stejný
a mé psaní?
nemysli si, že když se zhasne
že je tma
že když se rozsvítí
že je světlo
Světlo a tma s viděním nesouvisejí
oči nemáme na to, abychom viděli
ale aby nás pletly
a ony nás pletou
a díky očím nevidíme
a stále se to zhoršuje...
Až celý svět bude vzdělán
a všechny pole obdělána
nebude už místo pro člověka

* * *

za branou pěti smylů
se skrývá malá hrací skřínka
a dobrý záchvěv větru ji rozehraje
ať je to úsměv
slovo
barva
nebo malá vzpomínka
Jak dlouho se mlží nálady
než myšlenka dostane tvar
jak dlouho člověk hledá otázky
než se ta poslední stane i odpovědí

* * *

Stín se plazí po zemi
pozvolna se polovina země
na které jsem
otáčí ke žhavé kouli
vychází slunce
je zase den
ale to se jen točí země
den a noc, den a noc
stále dokola
říkáš stálá změna
přesto je navždy polovina země ve stínu
a jako anděl naděje
o které se předem nikdy nejde přesvědčit
je stále přítomná melodie toho
že nechápu
jen žasnu, že jsem
žasnu nad závratností a úprkem života
poslouchej
stín se plazí po zemi
takhle život kráčí ke smrti
říkám ke smrti
protože nevím jestli je to konec
jen se čas od času tmou prodrápe úplněk
jako anděl naděje
čas od času nad tu věčně temnou polovinu
a odráží světlo slunce z druhé strany
aby byla naděje
ozařuje
jedna polovina navždy ve tmě
občas úplněk
občas smrt
smrt
která nesvítí svým světlem
zhasíná
ale přesto ozařuje
měsíc svítí sluncem
aby tma věděla, že má naději
smrt ozařuje ty co jdou ve tmě
aby měli naději
kdo má duši ve tmě
učí se od smrti tu píseň o životě...
Lidé, co mají rozum stojí ve světle
a pro světlo nevidí
Kdo má duši nerozumí
a světlo vidí jen skrze to zrcadlo
do kterého už se ti před námi dávno zadívali
a nemohou odtrhnout oči
kolik bylo těch
kteří stáli v tom úhlu
že neviděli kolem sebe
ale to co stojí za tmou
neříkám nad tmou
protože kde je nad?
Lidé, co mají rozum
si při takových otázkách zacpávají uši

* * *

Jednou mi říkala mladičká dívka, že by chtěla dostat veliký dar. Byla mladá a to je štěstí, o kterém člověk neví. Byla krásná, jako každá mladá dívka. Nechtěla chlapce, styděla se zamilovat. Zdálo se jí to málo. Byla mladá.

Chodil jsem nočním městem pod vesmírem a přemýšlel, jak jí to přání vyplnit. Mohu jí ukázat hvězdy a naučit se dívat do řeky. Je to dar? Dar musí být věc od člověka. Byla mladá a čistá, příroda se jí zdála mrtvá a proto se také bála být šťastná. Vzal jsem bílý papír, ještě nepopsaný a dal jí ho. Podívala se na něj a říkala: to je přece zázračné zrcadlo z pohádky a jak se na něj dívám, zrcadlí toho tolik....a s prázdnem okolo je to stejné?

* * *

Mé tělo a moje milá duše
kýmsi stvořeni
mámou narozeni
podivně jste se objevily
průvodci v mém životě
zranitelní ochránci
nedávejte mi víc bolesti
než je nutno
a ty, kterého tak málo znám
a říkám ti "já"
protože nevím, jak ti říct jinak
víš, kde jsem byl před tím
a kam půjdu pak?
Někde to v sobě přece musím vědět
i to, jestli Bůh má dech
jestli tomu dechu neříkáme láska
a dnům nedokončené
a okamžikům nedocítěné
a životu naznačený
a čas nazveme poctivý
a člověk má jméno ustupující
a "já" znamená nepolapitelný
a vzdálenost má jméno otázka
a neukojení hory přenáší
a dokonalost je jen v lidské snaze...
Zora vycházela dnes před sluncem
voňavý vzduch před úsvitem na konci léta
na obzoru krásné a průhledné nebe
den jako by pohlazením uspával noc
a já si cestou domů říkal
že láska je veliká odměna
ano
to jsem měl celou dobu na mysli

(1971)

* * *

Místnost se stišila
jakoby výzvou jdoucí zevnitř
nějakou chutí po sdělení
po uplatnění času
stišila se opakovanou výzvou
abych otevřel oči
V tom zadívání
se měla nalézat i odpověď
pletou se do toho ale zcela lidské pocity
otázka
jestli v člověku
který se stále zpytuje
je možná upřímnost?
Odpověď se nalézá už v otázce
nesmírný zmatek věcí
které se stále dozvídám
situace
kdy prvním divákem je vždy autor

* * *

Snad by mělo stačit se jen podívat
jenom jednou uslyšet
a člověk by měl pochopit
a možná to tak i je.
Jak dlouhé může být chápání
proti našemu nekonečnu?
Říkám NAŠEMU.
Kolik je světelných let proti slovu
co teď píšu
a je jaksi suchoparské.
Jakýsi idiot vykřikl z hlediště:
hele, vole, filozof
a pravda je jen jedna
a máme ji oba.
Já ho pokládám za pitomce
a on mě za náfuku
Nevypiju patnáct piv za večer
a pravda se snáší nad námi dvěma
se svou laskavostí
a s mizivou částí skutečnosti
kterou vidíme
slova plynou a zůstávají z nich jen barvy
nevysvětlitelné barvy

* * *

Díval jsem se, jak vychází slunce
jak oranžově osvětluje zelené mraky
jak tmavé modré nebe přechází ke světlejšímu
a všechno jako by směřovalo do kulaté
ohnivé pece.
Nejtmavší modrá nad hlavou zprůzračněla
a když jsem pohlédl přímo do slunečního kotouče
tak v mých očích potemněl.
Z tolika světla se mi zatmělo v očích
vzduch byl čistý a chladný
stromy šuměly
a já měl pocit čistoty a svobody
Došel jsem domů
a když jsem si na rádiu začal ladit hudbu
s úlekem jsem si uvědomil
kolika hlasy je nebe zaplněné

* * *

Já malý člověk, já stvořen, já rozumný
daň času, jeho proclení
od jednoho dne ke druhému se probouzím a usínám
odvíjím niť marnosti na své špulce
nepravděpodbnost toho, že jsem byl nemluvně
a cucal mlíko holce
která je mojí mámou
i ona byla nemluvně
znal jsem babičku
a pamatuji na její pohřeb
Byl jsem prvňáčkem
teď usilovně žiji a jsem kluk
a pro syna budu táta
a pro vnuka budu dědeček a pak jen shoda jmen
Dějí se věci
ty pak zapadnou a dějí se jiné
Příšerné války
a pak jsou z nich už jen data v dějepisu
a blbé filmy
Lámou se charaktery a lidé nespí
a je to stále totéž
a jen někdo si všimne
že dnes ta ulice nějak voní
a že k milování stačí se taky jenom dívat

* * *

Navykl jsem si na tento svět
na sluníčko, déšť, mraky a vítr
stromy a trávu
na své přátele a davy na ulicích
na knížky a písničky
na spánek a jídlo
navykl jsem si na fyzikální poučky
na dějiny a nekonečmo nade mnou
podávám lidem ruce a prohlížím si hezké tváře
zvykl jsem si i na vědomí, že tělo umře
ale kam půjdu já?
Každý den jsem blíž světu
i rozloučení

* * *

Nedívej se na slunce
jako na vynález moderní doby
nedívej se na květiny jako na vynález botaniků
nedívej se na zvířata
jako na majetek ředitele zoo
Písek nevynalezli štěrkaři
a lásku nepovolují úřady
a voda není majetkem vodárny
i když ti ji prodávají
jako by byla jejich

* * *

Sedím za tmy před svítáním na velkém dvoře
a v černém plátně oblohy
je proříznut oslnivý srpek měsíce
a tisícem otvorů probleskuje tisíce hvězd
Vše tak velkoryse provedeno
a přitom nicotné
Touha mě honila celou noc ulicemi
a měla podobu ženy
Teď teprve chápu
že jsem se nehnal za ženou
ale kamsi za životem
co nejdál od smrti
ale potkal jsem muže s tělem rváče
a dostal jsem strach
Mezi lidmi nejsou propasti
Blízkost je na dosah ruky
Jsme spojeni jak nádoby
ale hladinu v nás všech stejně vysoko
plní nepochopení