Trutnov, klub END, foto Ant. Šanda, od M. Strakové