ZA KROKEM ŽEN
hudba R. Hladík, text J. Hutka, 1975
LP M EFEKT: SVĚT HLEDAČŮ, Panton 1979


Její dlaně jsou bílou květinou
Co objetím květ otevírá
Otvírá nadějí bolestnou
Když den se stínem uzavírá
A obzor zvedá
A Lunu hledá
A nepotkává

Jak včelí plást její ústa jsou
A plností radost poznává
Se sluncem bílým a ranní rosou
Loukou, tůní
Její oči jsou
Když obzor zvedá
A Lunu hledá
A nepotkává

Za krokem žen píseň touhy zní
Zní tajemstvím, vyznání čeká
Zní muži tím, čím zní slunce žním
Kosou a vínem
Horkým zráním
A tiše říká
Jsem probuzená
Jsem milovaná
Jsem nalezená