zpět zpět dopředu

Náš kocour se pejska ptal,
s kým si v noci povídal.
Pes se zasmál - hádej třikrát,
můžeš misku mléka vyhrát.
Kocour hádá, neví, neví...
Šel za sovou, ať mu poví.
Pejsek štěká z plných plic.
Víš už na co? - Na měsíc!