Nad věcí

ČR1, 2. května 2012
připravila Jan Klusáková