Trumf Pirátů: Jaroslav Hutka objede důchodce. Každý den

Piráti a Starostové dnes představili svůj Stříbrný program, který se zaměřuje na podporu lidí v seniorním věku. Na jeho vzniku se podílela řada expertů i seniorů tak, aby skutečně reagoval na reálné potřeby starších lidí a zajistil jim důstojné, plnohodnotné a spokojené stáří. Na podzim se chystá také autobusová tour Stříbrný šíp, v autobusu mimo jiné pojede i písničkář Jaroslav Hutka.

„Jsem ráda, že se nám při přípravě programu podařilo dát dohromady řadu významných odborníků, jako je například gerontoložka Iva Holmerová, ředitel organizace Elpida Jiří Hrabě nebo odborník na dlouhověkost Petr Fridrich. Zároveň se do přípravy zapojilo i mnoho seniorů. Výsledkem této úžasné spolupráce není soubor populistických slibů, ale dokument nabízející řešení konkrétních problémů seniorů, který je zároveň odborně garantovaný,“ uvedla Olga Richterová, 1. místopředsedkyně Pirátů.

Cílem Stříbrného programu je zajistit dobré a důstojné podmínky pro život seniorů a seniorek. Nejen těch současných, ale i budoucích generací. „Vždyť to jsou naši rodiče a prarodiče, kteří nás inspirovali a často nadále inspirují, a chceme, aby se jim dařilo. Proto jsme připravili Stříbrný program. Kromě zajištění dlouhodobé valorizace důchodů až na v průměru 18–19 tisíc korun měsíčně na konci volebního období, aby měli férový podíl na růstu bohatství země, nabízíme pomoc v řešení konkrétních problémů starší generace. Jde třeba o dostupné bydlení, podporu péče v rodinách, pomoc s dopravou k lékaři nebo bezpečnost a ochranu proti podvodníkům, kteří si seniory cíleně vyhlížejí. Silná stránka našeho programu je v tom, že myslí jak na kvalitní život dnešních seniorů, tak na dlouhodobou budoucnost jejich dětí, na které jim záleží,“ popsal i Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Program tvoří čtyři hlavní okruhy: stříbrný domov, stříbrné služby, stříbrné peníze a stříbrný štít. První se týká dostupného bydlení, soběstačnosti a péče v domácím prostředí. Druhý zajistí kvalitní a dostupnou zdravotní péči, ale i možnosti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit. Třetí řeší ekonomické otázky jako reformu důchodového systému, valorizaci penzí a podporu pracujících seniorů. Poslední se pak týká ochrany starších lidí před šmejdy, podvodníky a dezinformátory.

„K seniorům mám velmi blízko. Mám vlastní zkušenosti ze společného soužití a péče o ně. V naší rodině se dlouhodobě staráme o příbuzné v pokročilém věku. Díky tomu vím, že podmínkou pro důstojný život jsou kromě finančního zabezpečení i podpora soběstačného života nebo možnost péče v rodinách. Jeden příklad za všechny – v dnešní době se stále větší množství především žen, které jsou už samy na prahu seniorského věku, stará o své rodiče nebo jiné příbuzné, pokud je chtějí udržet v domácí péči. Těchto lidí si nesmírně vážím za to, co dělají. Je to hodně náročné – fyzicky, psychicky i finančně! Proto chceme pomoc adresovat právě do této oblasti. Udržet co nejdéle kvalitní a důstojnou domácí péči o seniory. To je řešení výhodné jak pro seniory, kteří raději zůstávají ve známém prostředí, tak pro stát, pro který je podpora domácí péče finančně výhodnější i při zachování vysoké úrovně,“ nastínila místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová. Podle ní má koalice i další konkrétní plány.

„Chceme zvyšovat penze nad rámec zákonné valorizace v souladu s vývojem ekonomiky, zajistit výhodnější pozici pracujících seniorů a také celkovou obnovu důchodového systému jako součást širokého ozdravení veřejných financí,“ doplnila Kovářová.

Stříbrný program je společným dílem Pirátů a Starostů, seniorek a seniorů, ale také odborníků na seniorská témata. Například Roman Bělor, ředitel festivalu Pražské jaro a kandidát za STAN, se podílel na části Stříbné služby: „Koalici Pirátů a Starostů tvoří a podporuje i řada seniorů. Na Stříbrném programu jsme pracovali společně s nimi. Navrhujeme řešení, které zajistí kvalitnější a dostupnější zdravotní péči, ale také snazší přístup ke vzdělávání, kultuře a volnočasovým aktivitám. Místo prohlubování příkopů chceme hledat mezi generacemi porozumění, které je nutné pro prosperitu celé společnosti.“

Irena Koutská, ambasadorka projektu Senioři na palubě, popsala: „Stříbrný program vyšel ve spolupráci s Olgou Richterovou z půdorysu připravovaného koaličního programu, z něhož jsme převzali ty části, které nám připadaly pro seniory klíčové. Kromě důchodu, zdraví, péče a dostupného bydlení to jsou další podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech seniorů. A to jak v běžném životě, tak v případné práci či ve volném čase. Program vznikal ve spolupráci se zástupci obou koaličních stran a byl vícekrát konzultován s řadou expertů. Mimořádná je skutečnost, že se k programu mohli opakovaně vyjádřit zájemci z řad seniorů a seniorek. Proběhly dvě on-line debaty s hojnou účastí a s následnou možností návrh připomínkovat. Z výsledku máme opravdu radost a program vnímáme nejen jako skvělý nástroj pro dnešní seniory, ale také jako určitý vzor pro seniory budoucí.“

Jedním z tvůrců byl také Vladimír Šíp, senior a příznivce Pirátů a Starostů: „Znám dobře seniorské prostředí a zároveň se pohybuji mezi malými i velkými podnikateli. Proto jsem nabídl svou pomoc a od letošního jara se podílím na přípravě Stříbrného programu. Chci ukázat lidem z mé generace, že koalice Pirátů a Starostů může zastavit Babišovskou devastaci společnosti a je schopna svou mladou energií rozvíjet demokracii, svobodu a prosperitu.“

Na podzim se chystá také autobusová tour Stříbrný šíp, která vznikla z iniciativy seniorů – podporovatelů. Během září budou senioři vyjíždět na plánované akce v rámci kampaně Pirátů a Starostů, aby podpořili jednotlivé krajské lídry a setkali se se svými vrstevníky. Autobus podpoří a pojedou v něm i písničkáři Václav Koubek a Jaroslav Hutka.

Písničkář Jaroslav Hutka se přitom například ve své skladbě Miloš a Zubatá velmi nelichotivě vyjadřoval k současné hlavě státu Miloši Zemanovi. „Pusto a prázdno jde po Česku, lid zalez kamsi do sklepa, země se změnila v grotesku a z Hradčan už je jen žumpa,“ začíná skladbu Hutka. „Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, člověku je z toho hanba,“ poznamenává dále ve skladbě písničkář.

„Masaryk v hrobě se obrátil, zařval, co je to za chlapa, a na Zubatou se obořil, kde se zase dneska fláká. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, Zubatá už na Hrad chvátá,“ popsal dále Hutka.

„V královských hrobkách to hartusí, opilec a vlastizrádce ovarem, sádlem vše zamastí, Karlovi chce se z něj zvracet, Miloš je zhroucený a oči v sloup,“ opakuje se dále v písni. „Kosa teď dopadla prudce,“ dodává Hutka.

„Sprosťák a ožrala, blemci blemt, tlučhuba, vidlák a chvástal, vždyť to byl náš český prezident, arcibiskup Duka zalkal,“ zpívá dále Hutka s tím, že na Hradě zmatek nastal.

„Lebka praskla, mozek odkryla, kladivo, srp, rudá hvězda, na maják šplouchala tekila, v podvěsku kremelská brázda, Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, hotovo, konec a basta,“ pokračuje písničkář.

„Andělé šťastní a radostní, zpívají václavský chorál, Zubatá na káře pohřební, dělá po dláždění randál. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud. Zubatá mává nám nazdar,“ uzavřel Hutka.

A nebyla to jediná skladba o Zemanovi, za kterou Hutka stojí. „S hrdostí oznamuji, že pouštím do světa další radostnou píseň, která mi jistě nebude zapomenuta,“ napsal na facebookový profil zpěvák Jaroslav Hutka a přidal svou novou skladbu s názvem Ovarova revoluce.

vef, Parlamentní listy, 23. 8. 2021