GENERACI (1966)
APOKALYPSA (1965-6)
KOČÍ (1967-70)
ZÁVRAŤ (1970-73)
KULISY DOMŮ (1970-73)
SOUMRAK (1974)


RYBNÍK TROJNÍK dětské leporelo
STRÝČEK MĚSÍČEK dětské leporelo

KLÍČ PLUHU (1973-4)
Hořký déšť (verze A)
KORYTA KRVE
PRADÁVNÉ KOŘENY

ROZMAZANÁ KAŇKA

Psát poezii v Česku je nepříjemnost, napadlo mě, a to bych psát neměl, protože českou poezii přece milujeme, oprávnila nám obrození, vymyslela nadoponový nápis Národ sobě a vrátila nám češtinu. Říká se, že nebýt Karla Hynka Máchy, tak by intelektuálové s německým vzděláním nikdy nebyli motivováni věnovat se češtině a pozvednout ji na plnohodnotný jazyk. Josef Váchal zase tvrdí, že nebýt krvavého románu, tak by lid z nářečí nikdy ke spisovné češtině nedozrál a kavárenské spolky milovníků češtiny by skončily v albech vídeňského muzea. Já si myslím něco z obojího a zároveň jsem hluboce přesvědčen, že psát poezii v Česku je skutečně otrava. Dobrovolně básně nikdo nečte a úctu k básníkům lidé získali pouze českým násilnickým školstvím. Básníků si vážíme jako pomníků v parcích. Nevadí nám, protože nám nestojí v cestě. Přesto básně píšu a píšu je i s myšlenkou, že je někdo číst bude. Na vydavatele jsem měl zatím smůlu. Ale tím, že se zároveň třicet let jako písničkář dívám z pódia na publikum, vím, že jsou lidé, kterým se psát dá, a to pro básnění stačí. V básni člověk neoslovuje dav, ale duši jediného člověka, v intimně sdílené marnosti. A nebýt poezie, tak by naše marnost zůstala nevyslovena, a to by paradoxně znamenalo, že naše činění by se stalo zbytečným a směšným. A pokud je nějaká přímá, neoficiální a skutečná komunikace s něčím, jako je Bůh, tak je to právě poezie. Je to pojmenování pro nepojmenovatelné, divná a nemožná věc, která se ale děje, tak jako náš život, který když je uvědoměn, tak se nutně jeví divný a nemožný.

12. listopadu 1996


v roce 2008 vyšel u nakladatelství Galén 2. díl "Sebraných spisů" - Básně - ISBN 9788072625468
Obsahuje básně zveřejněné zde (i mnoho dalších, včetně těch dosud nikde nezveřejněných).
Knihu si můžete objednat přímo u nakladatele na www.galen.cz
nebo vyplněním formuláře na www.hutka.cz
V roce 2002 vydal Spolek českých bibliofilů knihu Slova & písně v nákladu 650 podepsaných výtisků jako svou členskou prémii za rok 2001.