Vydáno u nakladatelství Galén:

CD vydavatelství Galén:

Edice Samopal:


Dá se říct, že se celý život těším na to, že všechny mé písně budou vydány. Dočkal jsem se. Začal jsem si je vydávat sám. Na cédéčkách. Před několika roky jsem založil edici SAMOPAL. To znamená, že si ty cédéčka SÁM PÁLÍM. Chci takto vydat všechny písně, které jsem kdy zpíval, a to v nahrávkách z dob, ve kterých jsem je zpíval. Každé CD je individuálně vypáleno, podepsáno a očíslováno do čísla 400. Obaly tisknu ručně.Tyto původně gramofonové neboli asfaltové desky, vydávám jako jakési faximile na černém CD. Množím je zase samopalnicky, neboť není šance, že by se dostaly do nějaké jiné než mé vlastní distribuce a Samopal umožňuje nemít žádný obtížný sklad. Množím, jen co je třeba.

Edice Asfalt (reedice původních LP desek):
Sebrané spisy:

Jan Šulc: „Znali jsme Jaroslava Hutku - zpěváka a textaře, občas k nám pronikl nějaký jeho fejeton, k několika málo šťastným z nás se dostala i jeho próza - a to bylo všechno. O tom, že je Jaroslav Hutka básníkem, jsme netušili. A nebyli jsme sami - básně, které Jaroslav Hutka psal již od roku 1965, neznal kromě něj v té době prakticky nikdo.“
Tyhle moje grafiky i dnes některým lidem připadají negroidní. Nechci se vymlouvat tím, že stejně všichni pocházíme z Afriky a že černobílá technika k tomu svádí. Když jsem tyto grafiky dělal, tak jsem nad tím takto nepřemýšlel. Hledal jsem člověka, nahého člověka. Tak jako balady nejsou oblečeny v žádném moravském či dobovém kroji a dají se identifikovat jen prožitkem jedince, jako nakonec každé primitivní umění, došel jsem pocitově a zcela logicky k typu člověka předcivilizačního. A zároveň jsem velmi chtěl, aby to ani v nejmenším nepřipomínalo Svolinského nebo Úprku, kteří tuto "lidovou" kulturu výtvarně vyjadřovali pouze jako záležitost lokální. Mě na písních právě zajímá ona nelokálnost. Zde se nejedná o žádné místní výšivky nebo zvláštnost střešní vazby trámů či krajový tvar klobouku. Zde se řeší základní problémy bytí, jeho smyslu i absurdity.

1 grafika = 1500 Kč, všech 8 grafik = 10000 Kč, objednávejte mailem!

Grafické listy k lidovým písním: