zpět  
Jaroslav Hutka je jedním z nejpopulárnějších československých písničkářů a zpěváků v 70. letech. Začal vystupovat v roce 1967 ve dvojici s Vladimírem Veitem, později s Petrem Kalandrou, Vlastou Třešňákem, Hvězdoněm Cignerem, Štěpánem Rakem a Radimem Hladíkem. V roce 1971 založil písničkářské sdružení ŠAFRÁN, které úspěšně pracovalo až do roku 1977. Hutka zpočátku psal převážně texty na melodie svých kolegů, nejvíce Vladimíra Veita, se kterým spolupracuje dodnes. Hutkovy texty mají široké tematické rozpětí: od filozofických reflexí až po grotesky a slovní etudy. Má také hluboký zájem o nejstarší lidovou píseň. Vydal dvě LP desky, obě jako záznam koncertu starých lidových písní - Stůj břízo zelená (1974) a Vandrovali hudci (1976) - a 5 SP desek. Od roku 1972 se Hutka začíná formovat jako "klasický" písničkář, jezdí po celé republice, vystupuje od největších scén až po soukromé byty. Účastní se všech hlavních hudebních festivalů a dosahuje uznání nejen u kritiků. ale i v posluchačských anketách. Je autorem kolem dvou set písní, dalších dvě stě lidových písní vystřídal ve svém repertoáru. Od roku 1975 se dostává do konfliktu se Státní bezpečností, je několikrát krátkodobě vězněn, v srpnu 1977 je proti němu zahájeno trestní stíhání, které je ukončeno na jaře 1978, kdy podal žádost o vystěhování z ČSSR. V říjnu 1978 mu bylo povoleno vystěhovat se do Holandska, kde dostal politický asyl.
Jaroslav Hutka působí též jako prozaik. V ČSSR vyšla jeho dvě dětská leporela, v opisech kolují tři delší prózy a řada fejetonů. Příležitostně se zabývá grafikou a astrologií. Je signatářem Charty 77. Od srpna 1977 měl v ČSSR zakázáno veřejně vystupovat.

Zvláštní dík patří Zvláštnímu oddělení Ministerstva vnitra pro potlačování kultury na území Čech, Moravy a Slovenska stejně jako Ministertvu kultury ČSSR se stejnými úkoly jako výše uvedené oddělení. Špatná součinnost a naprostá neefektivnost těchto organizací nejen umožnila sdružení Šafrán přežít i do roku 1977 a uskutečnit přes 1000 koncertů na území celého Československa, ale i natočit tuto LP desku.

Z obalu švédského vydání, 1978

zpět