LETNÍ DEN
BOUŘE
PODZIM
V PRASTARÉM STROMOVÍ
DÉŠŤ, KTERÝ ŽIVÍ
LÉTO
V KORYTU POTOKA
HORKÝ DEN
NA NAHÉM TĚLE
DUHA
VE STARÉM DOMĚ
SLOŽITOST TĚLA A SKALISEK
V ŠEDIVÉM PŘÍTMÍ
SUDETY
MRHOLÍ
ZUZANA VE SKALÁCH

LETNÍ DEN
hudba Vl. Veit, 2007

Osudy [C]člověka zapadlé [G]v krajině
Vanutím [a]času se pod hlínu [G]ztrácí
V oparu [d]letní den usíná [a]zasněně
Polední [G]ticho se do polí [a]kácí
Trnky svou [F]kroniku na mezi [G]píší
Obilí [C]v úleku je tišší [a]a tišší[C G a]            

Vzdálenost krajiny hozené po zemi
Schovává za obzor k cestě svou výzvu
Údolí padají suchými stráněmi
Ve skále zahlédneš fosilní kresbu
Minulost leká svým nehybným tokem
Odchází ode mne kamenný krokem

Samota nestačí vykreslit prázdnotu
Která tam na konci života zeje
Věřil jsem na radost, doufal jsem v prostotu
Cosi co nevidím se mi teď směje
Je život v těle, či tělo je život?
Je původ v duši či duše je původ?

Otázky bez konce ztrácí se v oblacích
Příroda odpověď bohatstvím skrývá
Pojednou pochopíš své konce v začátcích
Z každého obrazu točí se hlava
Letní den tichem svým píseň teď dozpíval
A ticho zůstalo, kde člověk chvíli stál


BOUŘE
hudba Vl. Veit, 2007

[e]Šedivé nebe [a]se sluncem až za mraky
[H]Deštěm na krajinu [e]po kapkách klesá
[G]Za mokrou záclonou [a]les dělá úkroky
[D]Větrná mluva je [e]bleskově kusá
[e]Klikaté mramory [a]leští vzduch do hromu
[H]Praskavá světlice [e]vpila se do stromu[H7 e H7 e]                

Peřiny mokra jsou pod mlhu vystlány
Mlha kraj za šňůru potoka tahá
Údolí před chladem skrývá se do hlíny
Hlína je blátivě, neplodně nahá
Vichřice paty své do dubu srazila
Železnu ruku si o skálu rozbila

Život se přikrčil, z barev se vytratil
Šedivost přítáhka krajině uzdu
Barvy se rozpily, soumrak je začernil
Temnotu vyzval na spanilou jízdu
Do svých zdí z kamene domy se zařekly
Bázlivě do světla okna svá oblékly

Samota bubnuje na buben půlnoci
Kobyla lijáku na střechy močí
Myšlenka o smrti hlavou se potácí
Jak šelma z temnoty na krk ti skočí
Pověra z truhlice svíčku si vytáhla
Mířila na srdce, rozum však zasáhla


PODZIM
hudba Vl. Veit, 2007

[G]Den jiskrou na trávě [D]zapálil [G]ráno
[G]Rosou se probudil, [C]rozbalil [G]svět
[C]Louku si ustlalo [D]podzimní [G]seno
[G]Jih k sobě obrací [G]vlaštovčí [D]let
Ubývá [C]světla a jablka [G]sládnou
[G]Zralostí [C]zahoří, pod stro[G]mem [D]zhas[G]nou 

Údolí šije už záclonu spánku
Kopce se obouvaj do zimních bot
V krajině udělal rybník svou kaňku
A sahá poslepu do spodních vod
Ubývá světla a kořeny sílí
Po houbách plíseň les flekatě zabílí

Potok už shrabuje ze břehů listí
Klikatě v kořenech ztrácí se had
Křoviny ve větru stařecky chrastí
Do kostí krajiny, zahryz se hlad
Ubývá světla a kameny studí
Severní vítr už lišejník budí

Ražené ze zlata penízky slunce
Posbíral do síta borový les
Dubové listoví šeptá už tence
Poslední žaludské vynáší z es
Ubývá světla a na poli havran
Do temných myšlenek hluboce zabrán

Listy už popsané vážou se k zemi
Kroniku hniloby skládá si smrt
Na vše jsou svědkové jenomže němí
Podvečer o temno kotník si zvrt
Ubývá světla a na hroudách hlíny
Do dálky házejí stromy své stíny

Byl další zářez vryt do pažby roků
Stromy si rozsedly zas další kruh
Nikdo čas nezměří na řece toku
A domov na zemi je jako vzduch
Ubývá světla a přibývá noci
Život ti utíká i když ty sedíš v kleci

Loučení s krajinou, loučení s létem
Za zády propad se spálený most
Jaro si barvilo své tělo květem
Podzim už nahlodal hozenou kost
Ubývá světla a ubývá síly
Léto tu bylo však hřálo jen chvíli


V PRASTARÉM STROMOVÍ
hudba Vl. Veit, 2007

[C]V prastarém stromoví, [a]kde se les nepohne
[C]Jen ranní paprsek [G]v korunách hledá
[C]Kde sen se zapomněl, [G]dřív než se rozhodne
[a]Že znovu v hnilobu [G]tichounce sedá
[a]Sto roků s potokem [G]tvrdý boj běží
[a]O kámen ve břehu, [G]co kořen drží 

V buněčném přepisu je život radostný
Bohatství bez konce vznik zánik valí
Jen člověk pod nebem, životem dočasný
Obdařen viděním svou radost kalí
Vždyť nelze zůstávat, nelze se vrátit
Lze jen do neznáma cestou se ztratit

Po kmenech osiky liána z pravěku
Do výšky bez kmene šplhání tříbí
Po bouři vyvrácen dub ve svém rozkroku
Padá do rozkladu, houbám se líbí
Ve skladbě listové vítr si hraje
A slova nestačí, díra v nich zeje

Na zemi v kořenech chycena ve hlíně
Vrstvička života skály se drží
A nános humusu člověka na klíně
Krmí ho tučně a mateřsky váží
A člověk nevděčně jak malé dítě
Do hvězd se zaplétá, do mrtvé sítě

Jak divně vinou se příběhy vývoje
Strom s rybou na souši o svět se hádá
Hmyz krutě bezcitný, dělá své výboje
V ráji i na poušti potkáváš hada
Člověk se rozhodl dát jméno všemu
Jak ale nazývá skutečnost samu?


DÉŠŤ KTERÝ ŽIVÍ
hudba Vl. Veit, 2007

[(+3)A]Déšť který živí a [h]zalévá život
[E]Koloběh vody [h]na zářivém světě
Jasný jak svatost má jen v sobě původ
Na sílu nevěří, hrá si jak kotě
[A]Člověka [F]přehlíží, [A]nic o něm neví
[h]Pohoří potokem [E]do moře  plaví

Déšť, který živí a zapadá v trávě
O kterém dozvíš se jenom když chybí
Ovzduším padá ti pod nohy právě
Vstupuje do řeky, loví si ryby
Člověka přehlíží, nic o něm neví
Pohoří potokem do moře plaví

Déšť, který živí a probouzí smutek
Probouzí tušení, které mě leká
Strnulé pohyby dřevěných loutek
Já myslím na život, on myslí řeka
Člověka přehlíží, nic o něm neví
Pohoří potokem do moře plaví

Déšť, který živí a bujení spouští
Nestojí o výšky, přikrývá zemí
Vrací se do lesů, nepadá v poušti
Nechápu obraz, vidím jen rámy
Člověka přehlíží, nic o něm neví
Pohoří potokem do moře plaví

Déšť který živí až vysvitne slunce
Vzpomínáš nejasně na pocit strachu
Duší to proběhlo slepě a krátce
Déšť slunci ustoupil propad se v tichu
Člověka přehlíží, nic o něm neví
Pohoří potokem do moře plaví


LÉTO
hudba Vl. Veit, 2007

[G]V objetí světla a [h]dotyku tepla
[D]Žlutě kraj do polí [G]otevřen
[G]Nebeská klenba se [h]do horka spekla
[D]Mrak v dálce do sebe [G]pohroužen
[h]Obilí čeká až kosa[f#] ho skloní
[e]Podvečer senem a [f#]bylinou voní 

Žena se oděvem k nahotě blíží
Stařec se propadá do dětství
Prázdniny bez konce život mu dluží
On dluží životu poselství
Obilí čeká až kosa ho skloní
Podvečer senem a bylinou voní

Necítím vítr vát, jen pohyb tepla
Tělo se rozhlíží toužením
Dívka si znovu svou halenku zapla
Vítr les provanul smilněním
Obilí čeká až kosa ho skloní
Podvečer senem a bylinou voní

V potoku pod každým kamenem život
Stromy se do proudu vyklání
Ve větru zastavil komáří průvod
Slunce se opřelo do strání
Obilí čeká až kosa ho skloní
Podvečer senem a bylinou voní

Pod Lunou horkostí celá noc dýchá
Probouzí nejasná tušení
Myšlenka na požár na hraně ticha
Skutečnost nebo jen mámení
Obilí čeká až kosa ho skloní
Podvečer senem a bylinou voní


V KORYTU POTOKA
hudba Vl. Veit, 2007

[D]V korytu potoka [E]po schodech kamenných
[G]Vstupuji zvolna [D]do jiného času
[h]Otisky životů [f#]z moře vyplavených
[G]Ze dna se zvedly teď [A]pod horskou masu
[h]Měkkost vodní tříště, kamene [A]tvrdost
[h]Uprostřed tělo mé a lidská [A]křehkost   [h] 

Pod klenbou zkřivených stromů co ve břehu
Rvou se o své místo s přívalem jara
Bez milosti v proudu tajícího sněhu
Ztrácí své podloží kamenná hora
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Nade mnou starý kmen s kořenem vytržen
Podepřen balvanem na cestě pádu
Balvan co věky už v proudu je zahozen
Nežízní, pije však proudící vodu
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Sochařské mistrovství starého potoka
Zkusilo ohebnost každého tvaru
Výstavní síň skrytá ve jménu zátoka
Lidskému sochaři odnímá víru
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Vzrušivost tvarů a vodního proudění
Stalo se modelem pro tělo ženy
Slunce se propadá k vodnímu víření
Vítr mi otevřel údivu brány
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost


HORKÝ DEN
hudba Vl. Veit, 2007

[(+2)A]Nebe svou modří [E]na jabloň [A]si lehá
A [A]sad se v slunci [D]třese [A]horkostí
A kůrou [D]praská [E]celá stromů [f#]tíha
Hovoří [A]jizvou o [E]řezné [A]bolesti

Obzor se [D]tetelí [E]žhavým letním [f#]vzduchem
Kopřivy [D]spaluje [E]horko ve [A]stráni
Poledne [E]zahoupalo [A]zvonem litým [f#]tichem
Obilné [A]pole [E]kraji [A]vyzvání 

Mraky tu nejsou jenom čáry ptáků
Po nebi kreslí letmá znamení
A pole rozdrobená do zelených máků
Rovnají v řádcích suché kamení

A vlny krajiny se do šediva ztrácí
Jako dým u země stojí v dálce les
A výkřik volavky se od potoka vrací
Utichl štěkot psů, ztichla také ves

Zahrádka před domem si svoje květy hýčká
Co je pak mlčky sklidí hřbitovy
Slepota padá z toho na člověčí víčka
Spalující otázka myšlenky roztaví

Není tu nikdo, kdo to ticho slyší
Krajina prázdnotou se v lidech ozývá
Jen dítě krátkou chvíli něco mlčky tuší
A stařec slepou rukou oči zakrývá


NA NAHÉM TĚLE
hudba Vl. Veit, 2007

[C]Na nahém těle [G]světlo se láme
[a]Do známých tvarů, [G]neznámých dnů
[F]Vytažen z řeky [C]prastarý kámen
[G]Oblostí vstoupil [C]do lidských snů
[a]Žena a skála [G]ve vodní tříšti
[a]Voda a touha [G]přes  skálu prýští

Poprsí pevné, v ruce tak jemné
S kapličkou stříškou, zvonek je v ní
V údolí zvoní, blízko jsi u mne
Vodou se brodím, lesem hlas zní
Soutěskou dolů, k prastaré strži
V záhybech těla skládám ti paži

Nohy jak sloupy dávného chrámu
Nabízí svátost, modlím se k ní
Po schodech vzhůru, otvírám bránu
Posvátný jazyk, život je v ní
Tajemství zrodu na dosah ruky
Hledané denně, ztrácené věky

Dolů se skály, chytám se stromů
Po pádu z prázdna nacházím tvar
Na lodi stožár, plachtíme domů
Bohyni plodů vkládám ten dar
Tělo se tělem rozkoší váže
Cit mocně vnímá, paměť to maže

Zapadá slunce na kopcich ráje
Adam svou cestu našel si už
V ledovcích studu všechno teď taje
Do pochvy lovec zastrčil nůž
Pradávná píseň smíchu a pláče
Rozkoší těla spolu nás vleče


DUHA
hudba Vl. Veit, 2007

[(+3)D]Skleněným příklopem [G]nebe zem přikrylo
[A]Úsvit do vodových [G]barev [D]přešel
[G]Slunce si o mraky [D]obličej rozpilo
[A]Vítr se rozšuměl [G]v sípavý [D]kašel
[h]A člověk prázdnotu [e]tupostí balí
[f#]Strojem se dotýká [G]nahoty polí[f# h]        

Mokřina pod trávou do země odchází
Opouští život a vrací se skále
Z příběhu kamene pramenem vychází
Čistota jemnosti v nezdolné síle
Člověku pod patou koloběh mizí
Země je domov a přitom tak cizí

Koloběh kamene na vlnách čediče
Opukou v břidlici žulu si míchá
Krystalem pradávné bláto si obleče
Křemenu do žíly zlatou smrt píchá
Člověka najdeš až v hořícím uhlí
V jeskyni za ohněm stíny se pohly

Čas krokem kamenným krajinu roztáčí
Není kam pospíchat ve hvězdné nocí
Světlo svou rychlostí prostoru nestačí
Vesmír se rozchází bezbřehou klecí
Naděje skryta je ve zlaté masce
Co víru svěřila nezištné lásce

Vítr se obrací, vane mi do tváře
Odpověď odnáší otázku nemá
Vzdálené kopce teď vstupují do záře
Chvilka je jediná života cena
Na hraně deště kraj zalilo slunce
Duha kraj zapnula do půlky věnce


VE STARÉM DOMĚ
hudba Vl. Veit, 2007

[a]ve starém domě [G]v ztracené paměti
[a]Předměty vyhaslé [G]tiše teď leží
[C]Nic se tu nepohne, [G]občas pták proletí
[a]Pradávným zátiším [E]čas tiše běží
[a]Zůstal jen obraz, že [G]člověk tu [a]byl
[a]Vítr prach rozfoukal, [G]déšť všechno [a]smyl 

Ve starém domě v nejasných odstínech
Ztrácí se příběhy včerejších lidí
Zabloudíš pohledem v odvátých osudech
Za oko hladové duše se stydí
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě, v neznámé krajině
Neznámý jazyk slovíčka šeptá
Na zemi, na půdě, na dvoře, na stěně
Něco ti chtějí říct všechna ta místa
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě v hluboké bezmoci
Mělká je stopa, co člověk tu nechal
Podlehl stáří, době či nemoci
Nebo čas jiný příběh mu utkal
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě na konci vesnice
Zůstává příběh, dál vede cesta
S úlekem zjistíš, že pohla se silnice
Přijíždíš tupě do hlučného města
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl


SLOŽITOST TĚLA A SKALISEK
hudba Vl. Veit, 2007

[D]Složitost těla a [A]skalisek v pohoří
[G]Zakrývá barevnost [A]lidského citu
[G]Láskou a mramorem [f#]v oku to zahoří
[G]Barvy se rozsví[A] [h]v pradávném mýtu
[h e h e f# G]                  
Čas hněte krajinu, vodou ji omílá
Jak pentli rozvlní žulovou žílu
Momentku života po větru posílá
Otázku páčenou v nemístnou sílu

Koloběh bez konce v neznámém začátku
Domovsky rozšafně vodopád staví
V krajině zasekne sopečnou vývrtku
Lávou teď koráb svůj bouřlivě plaví

Vteřina života vědomím dohání
To co se propadlo nazpátek v prašnost
Co všechno bez míry vzdušně se naklání
Aby teď v člověku propukla radost

Vzdálenost pro smích a hloubka jen pro smutek
Velikost nápěv jen půlové noty
Peříčko zatíží olova zážitek
Prázdnota vyzpívá zděšení hmoty

A písek bez konce práší se na hory
Jen krok mu do hlíny úrodné chybí
Bez vláhy bez deště má suché pazoury
Neví nic o času, všechno však slíbí


V ŠEDIVÉM PŘÍTMÍ
hudba Vl. Veit, 2007

[a]V šedivém přítmí [d]uvnitř mé mysli
[E7]V neznámém kraji [a]živého těla
[a]Odkrývám studny [d]vlastními smysly
[G]Na vodě v hlubinách [E]pěna se bělá
[d]Drobounká pěna [E]tichého vědomí
[a]Které mi sděluje [G]nejasné [a]záznamy 

Nevidím jasně podobu sebe
Neslyším slova, která si říkám
A světlo které padá teď z nebe
Maže můj obraz i záři hvězdám
Nemůžem rozhodnout, bytí teď zastavit
Probrat se ze stínů podobu rozsvětlit

Vzdálenost smrti na dosah ruky
Stále mě leká, probouzí tupost
V prázdnotě slyším nečisté zvuky
Zřetelně mluví jenom má úzkost
Odpoví strachem a slovy hledání
Zaslechnu tón a pak jen mizení

Tak jako řeka do moře vtéká
Pomalým krokem vrací se domů
Po cestě hory v rovinu svléká
Nechá nás bloudit, podléhat klamu
Jenže ta voda celou svou něžností
Roztříští skaliska, rozbije úzkosti

Vědomí moje, bělavá pěna
Jistoty bourá jazyka krokem
Po louce nechá kupičku sena
Rozbíjí kámen něžným svým zvukem
Vracím se k moři, vracím do svobody
Nořím se do mysli, nořím se do vody


SUDETY
hudba Vl. Veit, 2007

[D]V dešťovém stínu [h]starého domu
[G]Minulost bledne, [A]do prázdna padá
[D]Stěna se boří [h]pod tíhou stromu
[G]Kopřiva dveře [A]na škvíru hlídá
[G]Na stěně čtverec, vybledlý [D]odraz
[A]Jakoby stín tu zapomněl [G]obraz
[D G D G]                  
Vypadlá z tašek bezzubá střecha
Zuby jí pěstí vyrazil vítr
Průvan tu mlátí dírami ticha
Pod ponkem v kůlně zlomený metr
Nevchází nikdo po cestě domů
Lipovou alejí prastarých stromů

Na konci světa voda v ní ryba
Rybník své břehy blátem si meje
Na hrázi duby, pod hrází vrba
Hniloba půdu plodností seje
Potok se motá, meandrem zpitý
Rak couvá zpátky z vojenské boty

Byly tu sady, křoviny zbyly
Pramen zas znovu uzavřel studny
V člověčí stopě bolševník sílí
Hledáš tu pána, není tu žádný
Na nebi vidíš znamení vraždy
Bylo to chvilka a je to navždy

Zbořený kostel, křížová cesta
Dláždění ticha vymleté hrůzou
Ve stopě strachu nikdo se neptá
Na muka Krista páchané lůzou
Ve stopách krve zpustlého kraje
Zaslechneš pochod, dechovka hraje

Dechovka hraje, svědomí drnčí
Dějiny stydnou a paměť tápe
U šumných borů hřbitovy mlčí
Cyklista s helmou přes kořen šlape
Zřetelný obraz v duchu se mihnul
I když tak jasný v nepaměť padnul


MRHOLÍ
hudba Vl. Veit, 2007

[(+2) G]Mrholí neslyšně [C]z nízkého mračna
[D7]Cáry mlh dřou břicho [G]o vršky kopců
[e]Šedivost nechce být [a]jasnosti lačná
[G]Jde přímou linií [D7]z rodiny sobců
[G]V upjaté tichosti [e]vlezlého vlhka
[a]Myšlenka na zánik [D]zdá se  tak lehká

Propadá skleněná mléčnost do světla
Pahorky nevidět, skály jsou v mlze
Velebnost velehor mlhou se smetla
Moře co steklo se v jediné slze
Nahota pohlaví vědomí mrazí
Člověka do sochy kamenné srazí

Balvany v potoku po dně se valí
Pomalým kráčením tisíce roků
Tekoucí voda je něžností halí
Leká se úhořů, bojí se raků
Člověk chce do vlhka matky se vrátit
Stálému bloudění v mlze se ztratit

Strnul hmyz pod listy trávy a stromů
Zlomen do křehkosti vzduchu co zebe
Ticho si zívlo a zavřelo tlamu
Všechno je ztracené země i nebe
Šedivost do duše prázdnotou vtrhla
Duše do propasti pochyb se vrhla

Den, který plete si stmívání s ránem
Pořád na okraji bezbřehé noci
Životy nežijem, jen časem vanem
Čeho se zachytit všechno se ztrácí
Chytám se jazyka, strach do slov skládám
Zůstává obraz, já do mlhy padám


ZUZANA VE SKALÁCH
hudba Vl. Veit, 2007

[C]V červnových [G]barvách [a]mléčného [E]rána
[a]Větvemi [d]mává [G]plačtivý [E]vítr
[C]Kapkami [G]deště [a]rozpitá [E]clona
[a]Ve stěnách [d]vlhne [E]prastarý [a]šutr
[C]A duše, [F]a duše [G]samotou [C]steskem [G]bolí
[a]Den sčítá, [d]den sčítá [G]klasy se [E]zralých [a]polí 

Poledne sluncem po trávě dupe
Prskavky smutku do očí sáhnou
Jiskřivá slza na cestu kape
Světlo se mění, mraky dál táhnou
Výbušná radostná zeleň mládí
Do tance beznohé starce svádí

Zuzana v lázni sundává prsten
Starci se v oku zrcadlí nahá
Na konci touhy trčící osten
Žena se meje na prsa sahá
Vykřiklo do hrudi starce štěstí
Objímá mladičké tělo se lstí

V krajině leží ukrytá žena
Hory a doly zrazují tvary
V pobřežním písku voda je slaná
Tělo je mladé, pohled je starý
Zuzana do dálky krajem lehá
V rozbitých skalách usíná něha

Soumrak své nehty hvězdou si pěstí
Pohladil vítr, k noze mu lehá
Luna skrz mraky pohled si klestí
Se sukně svítí stříbrná noha
Půlnoční láska stařecké hvězdy
S kometou padá, pouští se uzdy