GENERACI

Generaci
Město
Hradčany
Slyšel jsem, že policie stříhá
Křídla
Práce
Máj
Sebevrah
Za vlasy
Beatový koncert
Stříhání

SEBEVRAH

Jen málo času zbývá do konce.
Probudil jsem se na nemocniční posteli pár minut před smrtí
za chvíli už to tělo nezvládne a dá duši volnost
ať si letí
Někdo to má za padesát let
já za pár minut
a jsme na tom oba stejně - snad já líp
už mě nic nemate a nezdržuje
Nevyplňuji čas zbytečnostmi
Neláká mě víno, nebo holky ani knihy
jen konec má svou důležitost
ale zase ne tak velkou
Jen v těchto okamžicích mohu říct, že si uvědomuji, že žiji
Člověk vlastně žije dohromady snad pár minut
Skonám v míru a někdo třeba druhou noc nespí
kvůli ztracené pětikoruně
Už dva dny nežije a přesto stárne
stárnutí není závislé na délce žití
Venku je tma a listy kaštanů si šeptají milostná vyznání
Sestřička plete ve svém kamrlíku
a cinká jehlicemi
a zní to jako cinknutí bohoslužebného náčiní při mši
intimní cinknutí v nesmírné prostoře kostela

II
Týden jsem byl v bezvědomí
ten dlouhý obvaz tmy mě oddělil od normálního žití
Kdy žiji ze dne na den
Kdy pětkrát denně jím
Kdy si myslím, že musím toho hodně udělat
abych měl splněnou povinnost vůči Světu
vůči Lidem
vůči Sobě
Kdy zaháním duchy šeredných představ
Kdy se chci řádně vyspat na druhý den
Kdy zapomenu na přítomnost Smrti
Jak je vzdálen ten svět
Ten kde jezdí auta a drnčí tramvaje
šumí proud lidských kroků
Kde se topíš ve vodopádu lidských řečí
Kde už z jeho hukotu lidé tak ohluchli
že neslyší, jak za nimi po mokrém písečku chodí Smrt
tiše
a každý umírá v půli slova
A všichni se nenávidí a litují a milují a zesměšňují...
Je mi nevolno z toho světa, kde se každý žene
posunuje a motá
a vlastně je mi to jedno
Tam to venku je motor na sluneční paprsky
šedý od prachu civilizace

III
Rozsvítil jsem si malou noční lampičku
a světlo mě oslepilo
Tohle jsem už někde viděl
Tohle jsem už před něčím cítil
ale nějak jsem neměl čas si toho všimnout
možná, že jsem také nechtěl
strašně jsem pospíchal
Ano, bylo to na Rembrandtově autoportrétu
kdy se malíř o půlnoci hrozně lekl své samoty...
a zrovna tak teď celý svět spí
a náš dráb POKROK si také vyspává
Svět je unavenej po celodenní zbytečné práci
politikové usnuli
můza byla uložena za skříňí
její příživníci to zapíjejí červeným vínem
I ta nejkrásnější ženská se musí jednou vyspat
a bejt bezmocná
popustit všechny opratě
a filosofům je to fuk
ti spí spravedlivým spánkem...

IV
Má lampička, která osvětluje kousek koberce
a kousek vařící se postele
je v tomto momentu jediná na světě
Já budu dnes ten tisícátý
a už bude splněn boží plán...
Teď usnula i sestra a za chvíle to všechno začne
už se mě dotkla ta nervozita před úsvitem
NAPOSLED!
Ráno budou lékaři konstatovat smrt
sebevrah a snob!
Když jsem spolikal těch třicet prášků
strašně jsem se zděsil:
prý před smrtí se promítne celý život
a já chtěl umřít mladý
kůže se mi zrosila a začal se na ní objevovat pot
(snad to byl ten smrtelnej)
Vyběh jsem z baráku s obrovským balvanem v žaludku
Na nohou
jsem měl
olověné boty
a za sebou
táhnul žebřiňák Smrti
až po okraj
naložený lebkami
Nějaký šílenec namaloval žitné pole
už jsem neviděl nic jiného než ten obraz
začal jsem se chvět a do uší se mi vevalila burácející hudba
Ohluchl jsem z toho obrazu
žlutý nůž se mi zabodl do srdce a já vykrvácel
(...ten pán co hlídá obrazy
a dává pozor, aby nechodil nikdo moc hlasitě
se zděsil toho, jaké dá padající tělo ránu
v prosluněných a tichých sálech
plných umění a pohody...)
Tak ještě chvíli budu sedět
tady v tom smradu nemocnice
ve vařící se posteli
a vzpomínat, jak voní pomeranč

V
Venku zazpíval rozespalým hlasem první pták
Někdo nastartoval první auto
Do nemocničního pokoje vstupuje bledá zář
a nebe
mi posílá
zlaté penízky
na oči
světlo lampičky začíná blednout a slabě se usmívat
Jen ještě trošku jsem si vzpomněl na rodiče
na přátele
na jednu dívku
(už jí nebudu povídat o šťavnatosti podzimu)
(bláznit nad její ženskostí)
Čím více se rozednívá, tím více mě ubývá
ve vzduchu
jsou napnuty
stříbrné struny
a růžoví andělé
něžně hrají
z tónů si staví schody do nebe
Už svítí slunce naplno a mě je jen kousek
Někdo otevřel dveře
a vstoupil
a
ten
poslední
kousek
odnesl
průvan
oknem
ven
.
.
.
.
.