UTKÁNÍ SE SKÁLOU:

úvod
kapitola 2
kapitola 3
kapitola 4
kapitola 5
kapitola 6
kapitola 7
kapitola 8
kapitola 9
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
kapitola 13
kapitola 14
kapitola 15
kapitola 16
kapitola 17
kapitola 18
kapitola 19
kapitola 20
kapitola 21
kapitola 22
kapitola 23
kapitola 24
kapitola 25
kapitola 26
kapitola 27
kapitola 28
kapitola 29
kapitola 30
kapitola 31
kapitola 32
kapitola 33
kapitola 34
kapitola 35
kapitola 36

  31.

  Z Fillových motáků:

  Říká se z důvodů, aby se popřel význam a mocnost hospodářských činitelů, že i umělec až dodatečně tvoří na základě situace v hospodářských směrnicích. Připustiti jen v jednom případě speciálním, že by mohl život ve svých materiálních a administrativních kvalitách zasáhnout do svědomí uměleckého tvoření v tom smyslu, že předepisuje hotové formy a hotové stavy, že teprve tyto popudy by mohly vyburcovat umělce k opisování předepsaných útvarů -- muselo by předpokládat, že umělec umělcem není.
  Lze opravdu i podobných teoretiků vidět, že skutečně mají smysl pro podobné zařazení každého akademismu a klasicismu do oprávněné linie kulturního podnikání, jako právoplatný a důležitý stupeň, ba u mnohých dokonce nejdůležitější, ukazují východisko vyzkoušené, dostati se vždy z krize, ukazující prý na vzepětí ducha a příslib dalšího rozkvětu. Bohužel existují mocnosti života, které v tomto smyslu pouze neteoretizují, nenabádají umělce pouze k otupělosti a pasívnímu čekání, ale jsou i činitelé, vždy uzurpující každou snahu po větší individuálnosti a dosahování svobody, nutící přímo v životě k vyhýbání se znáti vše k zásadnímu rozřešení, berou heroismu jeho výlučnost a odhodlání, dávají vývoji brzdy, otupělost a laxnost: čili dávají umělcům závaží na srdce a vychovávají je k lhostejnosti a pohodlí.
  Poukazuje se zvlášť na klasické úsilí císařské doby Říma -- a zapomíná se přitom dodat, že trest šel vzápětí k všeobecné otupělosti a pádu; ukazuje se na "požehnanou" éru v době Ramesse II., kdy odvrhnou se všechny pokroky a novosti (Amenphis IV.) k reakci opisování rezultátů Staré říše -- a zapomene se přidat, že růst se zpomalil, lid otupěl a stal se lhostejným i k politické svobodě; vynáší se každý jiný klasicismus: Alexandr V., klasicismus éry napoleonské a jiné nám dobře známé -- a nechce se vidět, že všechny tyto známky nejsou jen příznačné pro svou vlastní dobu, ale i přičinou následku dalšího úpadku.
  Egypt uchránil svou civilizaci v době Ramese II., uchránil svou tradici, se říká, ale nezřekne se, že v kultuře potom i v civilizaci jde tak pomalu kupředu, že zůstane daleko za Řeckem, které se rodí z primitivnosti, že zaplatí to v konfliktu s těmito "barbary" svou samostatností.
  Takový a podobný je důsledek hříchu násilí zdržování v rozvoji a růstu, brzdění a uspání, důsledek zpožďování se, důsledek každého klasicismu všude a vždycky: zaplatí se kulturně, umělecky, charakterově, svobodou a hospodářským zánikem.
  Právě ti, kteří chtějí stavět na hospodářských elementech, měli by být opatrnější v důsledcích spokojenosti, že umění je něco vedlejšího a pouze ilustrace každého přítomného stavu; měli by být na stráži před každým zpohodlněním, před každým jen zdáním klasicismu a lacinosti užívat starých forem ve stavitelství, literatuře, pomnících, v každém bagatelizování uměleckého růstu -- neboť nejde jen o něco z nějaké zbytečné a nenutné nadstavby -- ale o sílu, která i každé úsilí jen a jen hospodářské dovede velmi brzo zničit a každé úsilí těchto hospodářů anulovat.
  Duch doby, vedoucí ke klasicismu, značí dezerci, úpadek, neodpovědnost, otrockost a nesvobodu člověka -- přítomnost despotů a zbabělost lidskou. Jako by najednou neexistovaly problémy, rmuty a bídy; jsou stále drásavé, ale někdo pojednou nutí lid, umělce i vědce, aby žili pohodlně ze starých shnilých zásob, nechají se přesvědčit, že někde už je "rozřešeno něco provždy". Dějiny až dodatečně vyřknou ortel z tohoto hříchu a z viny odpovědných pohlavárů, umělců i celých národů, že snesli uzurpaci člověka. Každý klasicismus žije z iluze, že rovnováhy a vyrovnání lze dosáhnout klamem, že v době vyšinutí lze ihned udělat konec vyšinování z extrému do stagnace, kdežto právě historie nás poučuje, že extrém sám se zdravě žene do protilehlého zas extrému. Klasicismus není vůbec nějakým výkyvem, je to -- ani ne smrt, spánek, odpočinek, ale pouze a výhradně zbabělost; neboť smrt je ještě kontrastem života, kdežto dezerce a pohodlnost není kontrastem ničeho, než pouhý stav úpadku a neodpovědnosti.
  Naplňovat řád musí dovést každý nádeník: býti gotický v gotické době, barokní v barokní době nedělá ještě dílo uměním, tak jako v moderní době býti moderním ještě nic neznamená. Každý suchý patron, každý netalentovaný umělecký historik, každý odborný profesor vyřeší vám lehko zákony a řády nějakého díla a o díle vám přitom nic nepoví. Rozdělá hodinky, vyanalyzuje celou mechaniku a nakonec hodí rozebraný mechanismus pod vaše nohy a přitom je pyšný, že přišel na kloub básni, na tajnost obrazu či skladby. Aby přišli "na kloub" umění, ptají se pragmatikové: "jak je to uděláno?" A dílo na takové otázky neodpovídá, mlčí a jen svědčí, že je památkou na slavnou bitvu za svobodu.
  Což umění musí býti vždy věštbou? Vždy bylo: ukazovalo, jak veliká je potřeba odhodlání k zápasu, jeho smysl a cíl, jak velké hrdinství jest potřeba udělati z utrpení harmonii -- ukazovalo, kam má jít snaha dnes a zítra: všude tam, kde je ohroženo to nejposvátnější, co člověk má:SVOBODA.
  (E. F.)