UTKÁNÍ SE SKÁLOU:

úvod
kapitola 2
kapitola 3
kapitola 4
kapitola 5
kapitola 6
kapitola 7
kapitola 8
kapitola 9
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
kapitola 13
kapitola 14
kapitola 15
kapitola 16
kapitola 17
kapitola 18
kapitola 19
kapitola 20
kapitola 21
kapitola 22
kapitola 23
kapitola 24
kapitola 25
kapitola 26
kapitola 27
kapitola 28
kapitola 29
kapitola 30
kapitola 31
kapitola 32
kapitola 33
kapitola 34
kapitola 35
kapitola 36

  33.

  Smlouva
  o vytvoření a veřejném přednesení atypického, populárně výkladového pořadu s ukázkami hudby.
  Podepsaný skladatel, spisovatel textů a básník Jaroslav Hutka nar. 21. 4. 1947 v Olomouci, bytem Neklanova 30, Praha 2 -- Vyšehrad OP: 084 501 AY -- 74, se zavazuje, že pro pořadatele......... vypracuje dne .......v ...... hodin a osobně přednese v sále:............svůj autorský program nazvaný dvě hodiny.
  Pořadatel........ se zavazuje zajistit reprodukční techniku a zaplatit za uvedenou produkci odměnu:..... Kčs, tedy nepřevyšující 400,-- Kčs, jak to odpovídá rozhodnutí ministerstva kultury ČSR ze dne 8. srpna 1973 č. 11 753/73-V/2: "Odměňování občanů -- čelných osobností našeho veřejného, kulturního a vědeckého života při účinkování v rámci různých kulturně--výchovných a zábavných pořadů, nebo konání atypických přednášek a seminářů, jež nelze odměňovat podle vyhlášky č. 91/1970 Sb. Výsledek této činnosti lze považovat za dílo vyjádřené slovem ve smyslu autorského zákona č. 35/1965 Sb. V těchto smlouvách bude, až do eventuální úpravy obecně závazným předpisem, sjednána přiměřená odměna nepřevyšující odměnu výkonného umělce mluveného slova v II. kvalifikačním stupni, podle ustanovení § 18 odst. 2 vyhlášky č. 90/1970 Sb.
  Odměnu upravenou tímto pokynem sjednává ve všech případech s občanem přímo pořadatel akce.
  V souladu se příslušnými předpisy podléhá tato odměna dani z příjmu z umělecké činnosti podle zákona č. 36/1965 Sb., která činí u jmenovaného 3%a. Potvrzení č. 96/KPFKE vydala OOA při ČFVU.
  Pořadatel případně uhradí jmenovanému cestovní výdaje v prokázané výši, stravné v mezích stanovených vyhláškou č. 96/1967 Sb. a nocležné. Odměna je splatná ihned po vystoupení.
  autor pořadatel (razítko)
  Zdaněnou odměnu jsem obdržel ve smluvené výši ..... Kčs.
  ...........
  autor