ADAM A EVA


Z ráje pěkného města
Vyhnána je nevěsta

To Evu vyhánějí
Už ji tu dobře znají

I Adam vyšel z ráje
To do zemského kraje

Pusté krajiny oral
Bože můj s pláčem volal

Do ráje bych se vrátil
Však cestu zpět jsem ztratil

Tam byly dobré časy
Na polích zlaté klasy

Nebylo nutné orat
Na volky hejsa volat

Bys byla dobrá žena
Poslechla bys manžela

To by ses velmi bála
Povídek zlého hada

Ach, jak na mě smutek pad
Vida, že tě zradil had

Nechtěl jsem tě zarmoutit
Šel jsem též jabko zkusit