SVATÝ DAVID
Znám já loučku zelenou
A na ní lipku sázenou

A pod ní seděl David král
Svaté písničky sobě hrál

Hou hej, radostná novina
Přišla tě k němu Mária

Hou hej, Davide, ty jen hráš
A svoji matku v pekle máš

A svatý David neseděl
Vzal si housličky, k peklu šel

A kyž tam před peklo přišel
Svoji matičku uslyšel

Hned na své housličky zahrál
Matičku z pekla ven volal

Dušičky se jí chytaly
Z pekla ven vyjít nedaly

Tak s ďáblem sázku udělal
Kdo by z nich pěkněji zahrál

A David tak pěkně zahrál
Že matku z pekla ven vyhrál

Hou hej, Davide, Davide
Budeš-li sloužiti u mě

Nebudeš těžce pracovat
Jenom v měsíčku sedávat
Svaté písničky zpívávat