LAZAR A BOHÁČ


Ležel Lazar v nemoci
Žádal od Boha pomoci
Přišel tě k boháčovi
Žádal kus chleba ubohý
Boháč dal psy odvázat
A Lazara jimi vyštvat
Psi ale neštěkali
Lazara olizovali
Odstup, Lazare, od stolu
Nečiň mi tu nic ze vzdoru
Neminula hodina
Lazara došla novina
Stroj se, Lazare, máš čas
Už jde pro tebe z nebe hlas
Přiletěli andělé
A odnesli ho do nebe
Přistrčili mu stolici
A vína plnou sklenici
Ať se Lazar napije
Ať se v něm srdce raduje
Neminula hodina
Boháče došla novina
Stroj se, boháči, máš čas
Už jde pro tebe z pekla hlas
Ďáblové přiletěli
A do pekla ho odtáhli
Přistrčte mu stolici
A vína plnou sklenici
Boháč vína okusil
Z úst modrý plamen vypustil
Oh, přeběda, nastojte
Co jest to víno nechutné
Chtěls-li dobré víno pít
Měls na světě lépe činit
Mám tam ještě dva bratry
A chci jim cosi vzkázati
Aby lépe činili
Do pekla se nedostali
Netřeba nic vzkazovat
Ví každý, jak se spravovat