JESTLI MĚ RÁDA MÁŠ


Jestli mě ráda máš
Poprodej vše, co máš
Poprodej vinohrady
Vyplať mě, milá z vojny

Vinohrad prodala
Peníze mu dala
Tady máš, můj synečku
Vyplať si svou hlavičku

Jestli mě ráda máš
Dej říkat Otčenáš
Zdrávas Maria taky
Za ty naše vojáky