CHODIL PÁNBŮ PO POLI
Chodil pánbů po poli
Sbíraje apoštoly

Nasbíral jich dvanácte
Sám pánbů byl třinácte

Přišli oni na pole
Nadešlo jim pachole

Řekni ty nám pachole
Kde je tady hospoda

Tam ve městě na stráni
Na tom drobném kamení

Tam najdete hospodu
Pro poutníčky svobodu

A když do města přišli
Mýtníka tam potkali

Mýtný, milý mýtníčku
Pusť nás přes to mýtečko

Já vás přes ně nepustím
Mýto vybírat musím

Jak nás přes ně nepustíš
Putovat s náma musíš

Já putovat neumím
Mýto vybírat musím

Mýtný, milý mýtníčku
Vstaň na levou nožičku

A všecko co uvidíš
To nám povědět musíš

Vidím kůry andělské
A království nebeské

Mýtný, milý mýtníčku
Vstaň na pravou nožičku

A všechno, co uvidíš
To nám povědět musíš

Vidím tři kádě peněz
Na penězích čený pes

Jestli kádě pozdvihneš
To království dosáhneš

Nemoh kádě pozdvihnout
Musel v pekle zahynout

V neděli po obědě
Chodil pánbů po světě