LÍPAU našeho jezera
Stojí lípa zelená
A na té lípě, na té zelené
Zpívají tři ptáčkové

A to nejsou ptáčkové
To jsou šohajíčkové
Rozmlouvají o jedné děvčině
Který z nich ji dostane

Jeden praví Bude má
Druhý praví Jak Bůh dá
Třetí praví Ty srdénko moje
Řekni, proč jsi tak smutná

Jakpak nemám smutná být
Za starého káží jít
Rozželelo se ve mně srdénko
Nemohu ho uskrovnit

A v té naší komoře
Pěkné zelené lože
Ja, lože, lože pěkně zelené
Kdo v tom lůžku spát bude

A kdyby v něm starý spal
Kéž by rána nedočkal
Kdyby mladý, bohaté úrody
By mu pán Bůh zdraví dal

U našeho jezera
Stojí lípa zelená
A na té lípě, na té zelené
Zpívají tři ptáčkové