MARIE NA ZEMIKdyž milý Kristus pán do nebe vstupoval
Matičku svou milou na zemi zanechal
Synáčku můj milý a já prosím tebe
Rač mě s sebou vzíti do věčného nebe
Nemůže matičko, nemůže tak býti
Ty musíš matičko na zemi umříti
Když budu synáčku na zemi umírat
Nedej můj synáčku ďáblu přistupovat
Neboj se matičko ďábla černého
Já pro tebe pošlu anděla krásného
Anděla krásného, dvanáct apoštolů
A já sám třináctý pro tebe si přijdu
Půjdeš ty matičko, půjdeš mezi námi
Jak jasný měsíček mezi hvězdičkami