ZÁVĚŤ


Stojí hruška v dole, vrch se jí zelená
A pod ní Janíček s Aničkou karty hrá
Do hry se zabrali, až se milovali
Od velikej lásky oba dva zaspali
Zazpíval slavíček v zeleném hájíčku
Probudil Janíčka, Janíček Aničku
Létali, létali, dva sokoli malí
Když se nalétali, zas domů letěli
Má matičko milá, měj nás oba ráda
Ustel ty nám lože v té nové komoře
Když jim lože stlala zlou myšlenku měla
Aby se nevěsta rána nedočkala
Brzy ráno vstala, snídani chystala
Pro synáčka medu, pro nevěstu jedu
Udělal sám pánbů matičce záměnu
Napil se syn jedu a nevěsta medu
Poprvé se napil, trochu hlavu sklopil
Podruhé se napil, závěť svoji složil
Tobě, milá, tobě to nové stavení
Co v něm leží stojí, všechno bude tvoje
Tobě, matko, tobě řeky prod široký
Řeky proud hluboký, na krk kámen mlýnský