KRISTUS A DÍVKA


A ve čtvrtek po večeři
Šel pán Ježíš na procházku
Se dvanácti apoštoly

Potkali tam jednu dívku
A ta dívka nesla vodu

Dej nám, dívko, dej té vody
Umejem si ruce, nohy

A ta voda není čistá
Napršelo do ní z lista

A ta voda ta je čistá
Než ty dívko, nejsi jistá

Ve větru ty žít jsi měla
S žádným oddána nebyla
S každým dítě zahubila

Muži peklo zahustila
Moře dětmi zaplavila

A ta dívka se ulekla
Ani slova mu neřekla

Jdi děvečko do kostela
Padni tam na holá kolena

Jak na hřbitov vykročila
Zvony samy zazvonily

Jak do kostela vkročila
Obrazy se potrhaly
Naopak se obrátily

Oltáře se poklonily
Svíčky z vosku zhasínaly

Jak v kostele pokleknula
V solný sloup se obrátila