SVATÝ VAVŘÍNByla jednou jedna matička
Měla překrásného synáčka
Zlý pohan se o tom dozvěděl
Poručil děťátko přinésti
Do vroucího másla vložiti
Peče se děťátko jak ryba
Pak ho ten zlý pohan posnídá
Jeho matička to slyšela
Stála za dveřma a plakala
Ach, moje matičko, neplakej
Ležím já v rosičce studenej
Ležím na travičce zelenej
Zlý pohan se o tom dozvěděl
Poručil děťátko přinésti
Do vroucího oleje vložiti
Peče se děťátko jak ryba
Pak ho ten zlý pohan posnídá
Jeho matička to slyšela
Stála za dveřma a plakala
Ach, moje matičko, neplakej
Ležím já v rosičce studenej
Ležím na travičce zelenej
Zlý pohan se o tom dozvěděl
Poručil děťátko přinésti
Na železný rožeň strčiti
Peče se děťátko jak ryba
Pak ho ten zlý pohan posnídá
Jeho matička to slyšela
Stála za dveřma a plakala
Ach, moje matičko, neplakej
Ležím já v rosičce studenej
Ležím na travičce zelenej
Zlý pohan se o tom dozvěděl
Poručil děťátko přinésti
Na cínový talíř vložiti
Zlý pohan do něho zakrojí
A děťátko k němu promluví
Ty zlý pohane, nekrájej
A moji dušičku nežádej
Moje dušička je spasená
Tvoje je na věky ztracená
Zpívali to žáci v kostele
A svatý Vavřinec při stole