ZBOJNÍKOVA ŽENA


Pod javorem, pod zeleným
Oře děvče s volem černým

Jak pod javor doorala
Máti na ni zavolala

Pojeď dcerko, pojeď domů
Dala jsem tě, nevím komu

Dala jsem tě Janíčkovi
Dvanáctému zbojníčkovi

Janíčku, tys čirý zbojník
Znáš ty k horám každý chodník

Každý chodník, každou cestu
Která ke kterému městu

Nejsem milá velký zbojník
Nemám peněz, jenom trojník

V noci vyšel, v noci přišel
Nikdá doma nepřeležel

Jednou dones ručník nový
Nový ručník, nebílený

Kázal jí ho z mýdla práti
Nedal jí ho rozvíjeti

Milá prala, protřípala
Vypadla jí ruka bílá

Cos udělal, Janku, zlého
Vždyť jsi zabil bratra mého

Kateřinko, ženo moje
A proboha, nezrazuj mě

Jaká bych to sestra byla
Kdybych bratra zatajila

Jaká bys to žena byla
Kdybys muže prozradila

Milá zradí, šerha vsadí
Kat oběsí neboť musí