MRAČÍ SE, MRAČÍ


Mračí se, mračí, bude-li pršet
Pod našima je zelený vršek

A pod tím vrškem široký kámen
Sedí syneček s panenkou na něm

Syneček praví, hlavěnka bolí
Zavaž panenko, ať se mně zhojí

Panenka váže, hlavěnka klesla
Co ses panenko, co ses tak lekla

Ach, jak se nemám, smutná lekati
Když ty už mně chceš v rukou skonati

Já neskonávám, jenom se loučím
Tebe, panenko, Bohu poroučím