VDOVA


Při jednej dolině vítr profukuje
Při druhej dolině snížek poletuje
Při třetí dolině vdova dům buduje
Vdova dům buduje, kolem ho cifruje
Jedou Turci, jedou, před domem stanuli
Před domem stanuli, na vdovu volali
Vdovo, milá vdovo, zanech budování
Zanech budování a povandruj s námi
Pane, milý pane, já bych vandrovala
Kam bych dala dítky, ubohé sirotky
Jedno dej do školy, druhé dej do dvora
Anku dej do zámku a čtvrté vem s náma
Děti, moje děti, zůstávejte sbohem
Zůstávejte sbohem, my už povandrujem
Když k horám přijeli, syn se jí rozplakal
Syn se jí rozplakal, pán se teď rozhněval
Vdovo, milá vdovo, s dětma jsem tě nebral
Než jsem tě bral samu za svou věrnou ženu
Vdova nemeškala, břízu ohýbala
Uzlíček vázala, syna do něj dala
Synu, milý synu, když bude pršeti
To tě bude, synu, máti napájeti
Když bude, můj synu, snížek poletovat
To tě bude, synu, máti nakrmovat
Když bude, můj synu, lísteček padati
To tě bude, synu, máti oblékati
Když bude, můj synu, větříček foukati
To tě bude, synu, máti kolébati
Když bude, můj synu, vycházet hvězdička
Ty budeš mysleti, že jde tvá matička
Když bude, můj synu, vycházet měsíček
Ty budeš mysleti, synu, že jde tvůj tatíček
Synu, milý synu, až vyjde sluníčko
Ty budeš volati Má milá matičko
A když už zajeli za ty třetí hory
Turek se ohlédl, na vdovu pohlédl
Vdovo, milá vdovo, cos to udělala
Ty svoje sirotky v světě zanechala
A když už zajeli za hory daleké
Teprv milou vdovu bolelo srdéčko
Bolelo, bolelo, nad dětma jejíma
Srdéčko v ní puklo nad dětma drobnýma