MATKA TRAVIČKAV kopci hruška stojí, vrch se jí zelená
a pod ní Janíček s Aničkou karty hrá
Do hry se zabrali až se milovali
od velikej lásky oba dva zaspali
Zazpíval slavíček v zeleném hájíčku
probudil Janíčka, Janíček Aničku
Létali, létali dva sokoli malí
když se nalétali, zas domů letěli
Matičko milá, měj nás trochu ráda
ustel ty nám lože v té nové komoře
Když jim lože stlala zlou myšlenku měla
aby se nevěsta rána nedočkala
Brzy ráno vstala, snídani chystala
pro synáčka medu, pro nevěstu jedu
Udělal sám pán Bůh matičce záměnu
napil se syn jedu a nevěsta medu
Poprvé se napil, trochu hlavu sklonil
podruhé se napil, závěť svoji složil
Tobě milá, tobě, to stavení nové
co v něm leží, stojí, všechno bude tvoje
Tobě matko, tobě, řeky proud široký
řeky proud hluboký, na krk kámen mlýnský