KOVÁ SYNEK, KOVÁ VRATA
Ková synek, ková vrata

  Růže čevená
  Růžičko červená
  Lilie fiala

To vrata ze stříbra zlata
Svítily po celém dvoře
V celém dvoře i v komoře
V té komoře bílé lože
Na tom loži panna leží
Ta panna má zlatý prsten
V tom prstenu tráva roste
Na té trávě chlapec pase
Pase na ní kozu bílou
Že pojede za svou milou
A ten prsten snímat bude
Kolik pluhů, tolik volů
Prsten sejmul, ji obejmul