MARIE A ALŽBĚTA


Znám hájíček pěkně zelený
A v něm bydlejí svatí anděli

Pod hájíčkem louka zelená
Kráčela po ní panna Maria

Potkala ji svatá Alžběta
Kampak to kráčíš panno Maria?

Kráčím já, kráčím do kláštera
Nechci tam zmeškat božího anděla

Nechoď, sestro, tam do kláštera
Povídají, že porodíš syna

Co by to za novina byla
Kdyby panna syna porodila

Porodila v ty svaté hody
Když po všem světě zamrzly vody

Nevidět ptáčka křepelice
Samé zimy, samé metelice

Jen jedna voda nezamrzla
Kde Marie Ježíška koupala

Znám hájíček...