KDYŽ JSEM JÁ ŠEL ZVONIT


Když jsem já šel zvonit
Von tam na mě číhal
Já jsem ho tam viděl
Jak se ke zdi krčil
Myslíš, že tě neznám
Ty seš Martin z fary
Zvedal na mě kámen
Říkal Že tě praštím
Já se tě neleknu
Jak seš o kus větší
Seš ty ale slabej
Neuzvedneš kilo
Von to kilo zvednul
A praštil s ním po mně
A že se netrefil
Tak jsem k němu došel
Praštil jsem s ním o zem
A utek jsem domů
Když jsem já šel zvonit
Zas tam na mě číhal