VODA


Studánka roubená, voda v ní studená
Napij se, má milá, budeš pěkná bílá
Napij se jí ještě, černooký děvče
Jak se jí napila, krása se změnila
Ach, nejsi má milá, nejsi spravedlivá
Jak jsi se napila, barvu jsi změnila