STOJÍ KOSTEL NA SKÁLE


Stojí kostel na skále
Kriste nebeský
Stojí kostel na skále
Aleluja, zdrávas Maria

Je v něm devět oltářů
U každého Žid stojí
V ruce ostrý nůž drží
Krista pána bodají
Až z něho krev stříkala
Marie ji sbírala
Do šátečku vázala
Do zahrady vskočila
Tu svatou krev zasela
Ať je z tebe révečka
Na révečce poupátko
Na poupátku lísteček
Na tom lístku hrozének
Z toho hroznu vínečko
Kdo to víno bude pít
Ten na věky bude žít
Bude ho pít svatý Jan
Naposledy Kristus pán
Stojí kostel na skále