SVATÝ JUŘÍ


Svatý Juří po horách chodíval
Po horách chodíval, po cestách jezdíval

Přijel on tam k jednomu jezeru
Uviděl tam klečet císařovu dceru

Co, ty krásná panno, tady klečíš
A tak smutně, truchle do jezera hledíš

Ach, jak nemám já přesmutná býti
Vždyť já už dnes musím smrti podstoupiti

Chceš-li, panno, v Boha uvěřiti
Chci tě od sanutě, smrti obhájiti

Já bych ráda v Boha uvěřila
Ach, kdyby to jenom možná věc to byla

Svatý Juří na koníčku jede
A ta zlá sanuti už z jezera leze

Svatý Juří kopí své napřáhnul
A sanuti hlavu docela probodnul

Krásná panno, dej zlatého pasu
Povedem my na něm sanuti k městečku

  Seděla královna v okénečku
  Přirovnávala se jasnému slunéčku
  Lidé, lidé, divu nevidíte
  Už ta naše dcera živou sanuť vede

  A ta sanuť strašlivě ryčela
  Městečko se třáslo, zeď se osypala

Jak dojeli paláce panského
Probod svatý Juří draka pekelného

Tři tisíce koní zapřáhnuli
Ale s tou sanutí z místa hnout nemohli

Chcete, lidé, v Boha uvěřiti
Chtěl bych vám tu sanuť z města vysmýčiti

Rádi bychom v Boha uvěřili
Ach, kdyby to jenom možné věci byly

Svatý Juří zapřáhnul koníčka
A vyvezl on tu sanuti z městečka