KDYŽ DĚVEČKA HUSY PÁSLA


Když děvečka husy pásla
Červenou pantličku našla
A když našla, schovala ji
Přišel milý, dala mu ji
Tu máš milý naši lásku
Všem mládencům na ukázku

Když děvečka husy pásla
Červený šáteček našla
Do půlnoci vyšívala
Od půlnoci zametala
Když sedničku zametala
Slzami ji polívala

Jak ji matka uviděla
Smeták jí z rukou sebrala

Mazej dcero uplakaná
Nejseš mého domu hodna
Šla milému žalovati
Zlá synečku, zlá tvá máti
Trp, má milá, pokud můžeš
Však dlouho trpět nebudeš

Vem do rukou, co tvého je
Půjdem do cizího kraje
Jak do pole přicházeli
Měl syneček zlé myšlení
A jak došli tmavých lesů
Rozsekal ji na devět kusů

Tu máš, milá, ulevení
Za to tvoje naříkání
Seber, milý, kosti moje
Hoď je do hluboké zmole
Nanos doubí zeleného
Přikrej mé nevinné tělo

Aby vrány nekrákaly
Černé oči neplakaly