POJĎ SE MNOU, MILÁPojď se mnou, milá
Přes tu dolinu
Uslyšíš o mně
Smutnou novinu
Na tej dolině
Loučka zelená
Nechoď tam, Janko
Zabijí tě tam
Když mě zabijí
Bude památka
Zůstane po mně
Kostí hromádka
A z těch kosteček
Bude zámeček
Budou povídat
Byl to syneček