SVATÝ LUKÁŠ


Svatý Lukáš malíř Boží, on maloval obraz boží
Nemoh on ho vymalovat, musel nad ním podřimovat
Matka boží přistoupila, obraz svatý malovala
Svoje líčka položila, hned obrázek ozdobila
Vstaň, Lukáši, vstaň ze spaní, už je obraz malovaný
Zapřahejte šest pár volů, vezte obraz k Častochovu
Postavte ho na kopečku proti jasnému slunéčku
Když prostřed lesa přijeli, tři zbojníci vyskočili
Stůjte, stůjte, nespěchejte, co vezete, to nám dejte
Uviděli obraz Boží, co maloval malíř boží
A my vám ho porubáme, a my vám ho posekáme
Nerubejte, nesekejte, zkameníte, zdřevěníte
Jeden zaťal, hned zkameněl, druhý zaťal, hned zdřevěněl
A ten třetí Boha chválil, že obrazu neporanil
K Častochovu dále jeli, na kopečku zastavili
Tu mě složte na kopečku proti jasnému slunéčku