MARIE A ANDĚLStála panenka Maria, jako růžička červená
Přišel tě k ní anděl páně, dal pozdravení té panně
A panenka se ulekla, hned na svá kolínka klekla
Ulekla se promluvení andělského zdravení
Nelekej se panno čistá, máš porodit pána Krista
Pána Krista porodila, žádné bolesti neměla
Pán Kristus je malé dítě a on chodí po všem světě