ŠEL PÁN BŮH NA PROCHÁZKU


Šel pán Bůh na procházku před pekelnou bránu
Všechny dveře zamčeny, na zámky zavřeny
Jak Pán do dveří strčil, všechny zámky porušil
Jaký je to mocný pán, že ruší zámky nám
Já jsem pán Bůh z výsosti, přišel jsem pro duše
Vem si jednu nebo dvě, jdi s nima do ráje
A já nejdu pro jednu, ani pro dvě, pro tři
Já jsem přišel pro všechny, pro věrné dušičky
Všechny duše v řadě jdou, vesele zpívají
Jenom jedná smutná je, přežalostně pláče
Proč dušičko smutná jseš, přežalostně pláčeš
Jak bych smutná nebyla, rodiče jsem tloukla
Ach, netloukla, netloukla, jenom jim to přála
Horší jest pomyšlení nežli udeření
Šel pán Bůh na procházku...